Z A F E R….

vitamineral

Edep bir tac imiş nuru Hüda dan…O Tacı da herkese giydirmiyorlar…

Edep…terbiye, güzel ahlâk, iyi davranış, incelik, kibarlık, nazlılık gibi manaları bünyesinde taşımaktadır.Kendini tanıma….

Edep, nefsini tanıyıp haddini bilmektir.

Edep, kul olduğunu anlayıp Yüce Mevlâ’ya yönelmektir.

Edep, kibri kırıp tevazuya sarılmaktır.

Edep, fani dünyayı tanıyıp boş davaları bırakmaktır.

Edep, Cenab-ı Hakk’ın ve varlıkların haklarını güzel korumaktır.

Edep, hayalı ve vefalı olmaktır.

Edep, pişman olunacak şeyleri yapmamaktır.

Kısaca edep, güzel ahlâktır.

Güzel ahlâk ise, içiyle dışıyla doğru olmak ve bu doğruluk üzere yaşamaktır. Buna denge ve istikamet denir.

Dengeli olmak, devamlı aynı güzel hâli korumaktır. Acı tatlı bütün hallerde istikametini bozmayan, dost ve düşmana karşı dürüstlükten ayrılmayan kimse dengeli insandır. Denge, insandaki akıl seviyesini gösterir.

“Edep, aklın tercümanıdır.”

Velilerden Seriy es-Sakatî k.s

Herkes aklı kadar edepli olur. Edep’i kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez.

Edep tacının giyilmesi insanın kendisini tanıması, dolayısıyla Rabbı’nı tanıması açısından anahtar bir eylemdir. Edep; en üstün surette yaratılan insana  mutlak manada yakışan en güzel elbise, hiçbir gücün açamayacağı şifreli kapılar için ise adetâ ilahî bir paroladır…

“Bu  Benim Zâtım için râzı olduğum bir dindir. Bu dîne yakışan da ancak cömertlik ve güzel ahlâktır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe bu iki hasletle ikrâm ediniz.”

(Ali el-Müttakî, Kenz, VI, 392)

“Bütün edeplerin başı, hem rahatlıkta hem de darlıkta Allah Teâlâ’nın emirlerine riâyet etmek ve yasaklarından da kaçınmaktır.”

Üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz:

1. Güzel edep sahibi olmak,

2. Edep ehliyle oturmak,

3. Başkalarını incitmemek endişesi içinde olmak.

Ehl-i diller arasında aradım kıldım taleb,

Her hüner makbûl imiş; illâ edeb, illâ edeb…
Yunus..

Aklım, kalbime;

«-Îman nedir?» diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek;

«-Îman edepten ibarettir.» dedi.”
Mevlana..

Kıyâmet günü, mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.”

(Tirmizî/ Birr/62)

Allâh’ım! Gönüllerimizi Peygamber Efendimiz’in (sav)güzel ahlâkı ve edebi ile ziynetlendir…şereflendir.. Dünyada ve âhirette yüzümüzü ak aziz ve bahtiyar eyle.. güzel ahlâkî davranış ve güzel amellere muvaffak kıl! Bize bunu kolay ve hayrlı eyle…..Sağlık sıhhat afiyet dolu uzun ömürler..Hayrlı ilimler ve hayrlı ameller ve hayrlı kazanç ve gelirler ihsan eyle..Sen YA Samed sin..Ya Bedassemavati vel ard ya zel celali vel ikramsın..Kullarını çok çok bağışlayansın..Sen ya erhamerrahiminsin ..
Lutfunla Kereminle…Amin..

Sevgiyle …

Kaynak…(Din Alimleri)

(/Araştırma//Vit-amin.net://)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.