BİLGE Kişi….

demet

Bilge İnsan….

Herşeyi gözlemler, sorgular araştırır..Öğrenmeden duramaz..Düşünmeden hareket etmez..
Düzenli ve temizdir..İyimserdir..Her yeni güne gülümseyerek başlar..Doğru peişinde koşar..Kimseyi taklit etmekten hoşlanmaz..Özgür düşünmeye çalışır..İnsanlara bağımlılığı yoktur..
Kendi değerini insanların ona verdiği değere göre ölçmez..Kendini kimseye ispatlamaya çalışmaz..Anlama ve yorum kabiliyeti yüksektir..Bir konuya bir kaç açıdan bakabilir..Yararlı düşünceler üretir..Kendi sınırlarını bilen..Başkalarının da kendi sınırlarını zorlamasına izin vermeyen kişidir..Kültürlü ,okumuş, görgülü, ileri düşünceli ,münevver kişidir..

Bir çok kutsal kitaplarda ve bilge kişilerin karekterlerinde yansıtıldığına göre; Bilge kişinin karekteri en üst aşamada oln O nun karekterine benzemelidir… Rabb in izinde yürümek yürürken kendisinin içimizde biçim kazanması… hayatımızın dizginlerini ele alıp,karekterimize O nun Ken-di erdemlerini kazandırmasıdır…Ruhsal Anlayış denilen güçlü bir ruh ve güçlü bir kişilik bir maneviyat içeren olgun kişiliktir.. Hikmet ve terbiye sahibi olan akıl zeka ve bilgiden önce hüner ve beceriye sahip olmaktır.

Bilgeliğin kaynağı Allah korkusudur..Allaha karşı duyulan derin saygı ve hayranlıktan ötürü yanlışın zararlarından sakınmaktır..Aldığımız kararlarda kimi hoşnut etmek istediğimiz üzere doğru ve yanlış olacaktır..Buna göre; İyiyle kötü ..doğru ile yanlış arasında ayırt etme becerisi..Gerçek ile sahte kalıcı ile geçici değerler arasında ayırt etme becerisi..Manevi sırları anlama ve hayatın içinde ..hayatın her alanında onun isteği üzere hareket edebilme yeteneğidir…
Bunun tam tersi olan durumlarda vardırki(Allaha sığınırız). Bunlarada Anlayışsız kimseler denir..
*Bön ,kolay kanan,yoldan saptırılan…
*Akılsız kötülükle sevinen..Bilgiçlik taslayan ukala kişi demektir..
*Müstehsi(alaycı,küstah,yerici)Adaleti ,terbiyeyi,düzeltmeyi hiçe sayan..

İnsan ilişkilerinde esenlik gelişme ve doğruluğu teşvik etme ve bunları doğru yollar kullanarak yapabilmekte..Karakter..dilin kullanılış şekli..seçilen yollar.. hedefler..düşünceler ve niyetler gibi ustalaşmış kimselerdir….Yani USTA…Ustalaşmış kimselere Bilge denir..Ruhununun gerçek sesini duyabilen ermiş kişidir.. İnsan zihninin sığlığında cesurca kulaç atabilen kişidir..
Allah korkusuyla denetlenen yürek diğer insanlarla ilşkimizde doğru tepkiler verdiren Anahtardır..

Türk dili ve araştırmalarında da yer alan ”Edgü”kişi..”Bilge ”kişi…”İyi”kişi anlamında kullanılmış..İyilik , güzellik, fazilet, nezaket, hoşluk , hayr, yarar, karşılık beklemeksizin yardım yapan kimse anlamına geldiği gibi bilge kişilerin alp veya cesur olmalarının yetmediği aynı zamanda edgü yani iyi kişi olmalarının gerekliliği”kutadgu bilik” gerekse ”Kül Tigin Yazıtı” Bilge Kağanın yazıtı ve çince kitabelerden yola çıkılarakbu konuda yapılan araştırmalarla ..Bilge kişinin İYİ kişi…İyiliğe yönlendiren..İyiliğe iyilikle karşılık veren..konuya,komşuya, akrabaya,insana değer veren… saygı duyan… ağırlıyan bir kişilik üzere olması gerektiği belirtilmiştir…

”Edgülügni suw adakında kemiş başında tile”
”İnsanlar için yaptığın iyiliği suyun dibine at..o yine suyun üzerinde görünür olup yüzer..

Sahip olduğun tüm güçle yapabildiğin kadar iyilik yap..İyilikle gel..

İyilik yapmakta devam et ey iyi kişi….İyilik kocamaz onun ömrü ebedidir..

*Bilge kişi su gibidir,su ki, beslerken dört bir yönü,yarışmaz, tartışmaz şunu, bunu.Kibirsizce akar, seçmeden sağı solu,bu yüzdendir ki, Yol’a uyumludur yolu.İşte bilge kişi benzer şekilde,yaşar, doğayla iç içe…Düşüncesinde derin,verirken tarafsız engin.Konuşurken doğru,ve yönetirken dürüst.Gündelikte yeterli,ve edimlerinde tutarlı.Yeteneğince üretici,fırsatlar kadar girişimci.Ne kimseye üstün olma çabasında,ne de kimse ona üstün. Lao-Tse/Tao Te Ching” (Yol ve erdem)

*Sadece bir iyi vardır… bilgi ; ve sadece bir kötü vardır… cehalet.
Socrates

*Cahiller tarafından yönetilmek istemiyorsan Bilge kişilere yönel…..

*BU gün düşündüğün kadar BİLGE olmadığını anlarsan… bu gün daha BİLGEsin demektir…

(TÜRK  Atasözü)

Sevgiyle…

(Araştırma//Vit-amin.net/)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.