HAYAL GÜCÜ…..BEYİN

 

Hayalgücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken hayalgücü tüm dünyayı sarmalar.EİNSTEİN.

Hayal gücü, imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir. Gerek deneyimlere anlam vermeye gerekse bilgiyi anlamaya katkıda bulunur; insanların dünyaya anlam verebilmelerine olanak sağlayan önemli bir yetenektir ve öğrenme sürecinde (işleminde) önemli bir rol oynar.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te hayal gücü şu şekilde tanımlanmıştır:

Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile.

Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü.

Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi.

Oxford İngilizce Sözlük’te ise hayal gücü şöyle tanımlanmaktadır:

Fikirler ve zihinsel görüntüler oluşturma eylemi veya yeteneği.

Zihnin yaratıcı veya zengin kaynaklı olma yeteneği.

Hayal gücü çeşitli hikâyeler yoluyla örneğin masallar ve fantaziler yoluyla ifade edilebilir.

Ünlü icatların veya eğlence ürünlerinin birçoğu kişinin hayal gücünün ilhamı sayesinde üretilmiştir.

Kişi hayal gücüyle oluşturduğu görüntüleri “akıl gözü” ile görür.Derleme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.