AZİM!…Ve HİKMET…

SALİHA KADIN…

Bir kişi İki iyilik ve hayır ile karşılık verirse. Daha fazlasını  bi düşünün..İşte…Şeriati Muhammediyenin istediği şey de budur.Bunları yapabilenlerin imanları olgun; inançları kuvvetli,amelleri salih-duru, ahlâkları güzel… kabiliyetli ve olgun insan olduklarına alâmettir ki bu da dinimizde (azimet) denilen bir kulluk mertebesidir.

İyiliğe karşı iyilik etmek her kişinin kârıdır;

Kötülüğe karşı iyilik etmek er kişinin kârıdır.

Herkesle muamelede-karşılıklı ilişkilerde güzellik, kolaylık ve nezâket göstermektir. Bu ahlâk, peygamberlerin evliyanın-ermişlerin salihlerin ahlâkıdır. Şer’an-dinen, aklen ve hikmeten, güzel ve hayırlı olan ve hiçbir zararı ve fenalığı olmayan konularda uygunluk ve uyum göstermektir. Nitekim, Resüli ekrem efendimiz, bir hadisi şerifinde:

(Rıfk ile ahlaklanmak, hikmet ilminin başıdır.) buyurmuştur. Gerçekte her iş rıfk ve nezâketle düzen bulur…
Âlim ve Hakîm olan bir zat ta «Rıfk ve mulâyemetten-yumuşaklıktan sonra sertleş, fakat, sertlikten sonra sakın yumuşama çünkü rıfktan sonra şiddet izzettir… yumuşaklık ise zillettir.» demiştir ki ne kıymetli bir nasihattir!..

Rıfk denilen huy… kimde bulunursa o kimse muradına erişir, her belâ ve musibetten emin olur.

Ey müminler!!!!Sizden erkek ve kadın, bekâr olanlar ve köle ve cariyelerinizden, din işlerine özen gösteren hayırlılarını nikâhlayın,  nikâh zamanı fakirlik hallerine bakmayın, eğer onlar fakir iseler, Allah taalâ fazilet ve kereminden onları zengin kılar… zira  Allahın rızkı boldur ve onların hallerini bilir..

Bir hadisi şerifte: (Dünya hep metadır -yani, kendisiyle biraz müddet geçinilecek bir mahluktur-, metânın hayırlısı da sâliha bir kadındır ki;

Kocası, yüzüne baksa, kocasını mutlu mesut eder, kocasının emrine itaat eder, kocası, yanında yokken onu kendi nefsince ve kocasının malınca koruyup kollar..buyurulmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte: (Bir kimse evlendiği vakit, dininin yarısını elde etmiş olur, artık, yarısını da, varsın Cenabı Haktan, sakınmakla elde etsin.) buyurulmuştur.

Bir hadisi şerifte de: (Kadınları güzelliklerinden dolayı nikahlamayın, çünkü, güzellik geçici bir şeydir, malları için de evlenmeyiniz, zira mal onları, azgınlığa sevkedebilir. Ve lâkin, dindar olanları arayınız, ki çok hayır ve bereket bulasınız……

«Yüce Allah, her ikinizin arasını hayr ve muhabbet-sevgi, feyiz ve bereket ile birleştirsin»

Amin…

Elhamdü lillahillezi etamena ve sakana ve cealena minel müslimin!:….
Bizi yediren içiren ve müslüman yapan Allaha Hamd olsun.

Elhamdü lillahillezi etameni hazettame ve razakanihi min ğayri havlin minni vela kuvvetin.
Benden bir çaba ve gayret gelmeden verdiği rızıkla beni yediren Allaha Hamd olsun.

Allah (cc), hepimizi kendine kul… habibine Sevgilisi Hz. Muhammed(s.a.v)’e ümmet eylesin..Şefaatlerine nail eylesin..

Ellerimizden Allahın iyi kulları yesin yemekler…Sular içsinler…Bu duaya Amin desin Melekler..Amin.

Sevgiyle ve mutlulukla…

(/Vit-amin.net//)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.