MÜLK….

evlilikk

Esteğissübillah..
“Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın”
” Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım”
“Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın .”

Hükümdar dedi ki: «Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.» Sonra onunla konuşunca da: «Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin» dedi. O da, ona dedi ki: «Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.» Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.

‘Allahu Yü’ti mülkehu men yeşa ‘ ( Allah, mülkünü diledigine verir ) (990)
‘ Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) (1150)

“Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”
”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”

” Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil’Aliyyil’Aziym .”

“Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allah’ın adıyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’in himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur. O’na dayandım, O’na güvendim.”

Amin..

(Vit-amin.nnet/)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.