İ C A Z E T ……

sevgi

Bir şeyhin, müridleri yetiştirmesi, Ümmet-i Muhammed’e Allâh’ın (c.c.)emir ve yasaklarını, Peygamber’in (s.a.v.) sünnetlerini, dinini, kitâbını öğretmesi, feyz-i İlâhî’yi kalblerine tevzi‘ etmesi (dağıtıp yayması) için, ehil ve liyâkatli bir mürîdine izin vermesidir.
Talebeye, hocası tarafından… Üzerinde çalıştığı sanatı ikmâl eden/öğrenen çıraklara üstadlarınca belge düzenlenirdi. Buna “icazetnâme” denirdi ki izin kâğıdı manasına gelir.

Bu izni isbât eden yazılı belgeye de “icâzetnâme” denir.tans

Hayrlı OLsun..Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.