Kategori arşivi: GÜZELSÖZ

EY!…OĞUL!…

MÜHRÜ ŞŞerif

İnsanlar vardır….şafak  vakti doğar gün batarken  ölürler. UNUTMAKİ !…DÜNYA  SANDIĞIN KADAR  BÜYÜK  DEĞİL..Dünyayı  bize  büyük  gösteren bizim  küçüklüğümüzdür..Hırsımız ,bencilliğimiz…

Dünya  garip bir han, hoyrat  bir  mekan..

İnsan  bir  garip  varlık  kabına  sığmayan..

Hayat  bir  yudum  su,  bir  anlık  rüya…

Ömür bir  kısa  yol  tekrarı  olmayan..

Bu  yolda  nazarımızı  sonsuzluğa  dikip, büyük  yürümek  ve  büyük  ölmek  gerek..Bu  yolda  hırs…diken; benlik  ve  kibir  engeldir…oğul..

Sakın  ha  kendine  takılmayasın ve  kendinde  boğulmayasın..Teklik  sadece  Allah a  mahsustur, tek  başına karara  durup  hoyrat  dünyanın dayanılmaz  ağırlığını  kaldırmayasın..İşlerini eğil  kişilere danışarak tutasın, danışırsan  yol alırsın, danışmazsan  yolda  takılıp  kalırsın…Oğul…

Güçlüsün…,akıllısın… söz sahibisin; ama  bunlar  nerede, nasıl  kullanacağını bilmezsen, sabah  rüzgarında  savrulup  gidersin…

Bir dem gelir bir tekmeyle dünyaları  yıkacak  olursun , bir dem  gelir yerdeki  karıncaya  mağlup  olursun..Güç  hayvanda  bile  mevcut. Akıl sadece  anahtar. Anahtara  takılmasın. Asolan  anahtarın  açacağı  kapılardır..Kapıların  ardında  hazineler, kapıların  ardında  sırlar  vardır..Sır lar ki ebedi muştuları koynunda  barındırır; sonsuza  kavuşturur. Aklını  kullanıp  dünyadayken cennetin  kapılarını  aralayasın…Oğul..

Öfken  ve  nefsin bir  olup  aklını  yener!..Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip  olasın, azminden  dönmeyesin..Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü  iyi  bil, her işin gereğini  vaktinde  yap!…

Öfke ateş, öfke afet, öfke  şeytandır oğul..İnsanoğlu  dağları  devirir; ama öfkesine  mağlup  olur öfkeyle  savaşı  daima taze  tutmak  gerekir..

Yolcu  buruk  baş  gerek..

Gözde daim  yaş gerek..

Huy  biraz yavaş gerek..

Öfke benliğin  yemi….en  lezzetli  gıdasıdır..Benlik  semirdi mi irade  yok  olur  gider..
Sabırsız olmaz  oğul..Sabırsız  menzile  varılmaz..Kaf  dağına  sabırsız  ulaşılmaz..Sabır  kara  bir  dikeni yutmak, diken  içini parçalayıp  geçerken de  hiç  ses  çıkarmamaktır…

Vazifen  çetin yükün ağırdır  oğul!..Hizmette önde ücrette geride  olasın..Vazifenin en ağırına talip  olmakta kaçınmayasın..Vazifenin  ağırlığı Yaratanın  kullarına  ihsanıdır!…

Açık sözlü ol!….Her  sözü  üstüne  alma!…Gördüğünü  söyleme..Bildiğini bilme…Sözü söz  olsun  diye  söyleme…

Bizler  nefreti  eritmek  için..Muhabbetin  asaletini dünyaya  yeniden  hakim  kılabilmek  için  çıktık  yola..Bu  yolda  utanacak  bi şeyimiz  yoktur..Muhabbet  yolunun  gizlisi  saklısı yoktur  oğul..Ama  altının  değerini  sarraf  bilir, sözünü  muatabına  göre  ayarlayasın..Cahilin  karşısında  altınlarını  çamura  atmayasın..

Yiğit  olan    her  kötülüğü  görmez..  kem  sözü  işitmez.. her  ağzına  geleni  söylemez!…

Yunus  gibidir O…yüreği  muhabbete …gönül  ibresi  hakikate  ayarlıdır…O  bir  defa  söz  verdi  mi  onu  namusu  bilir…

Ananı  atanı  say  bereket  büyüklerle beraberdir..

Sevildiğin yere sıkça  gidip  gelmeyesin..muhabbetin  kalkar..Haklı olduğun  davadan  korkma!..

Bilesin ki atın  iyisine  doru..

Yiğitin  iyisine  deli  derler!!!!….

Gönül  adamı  ömrünü  boşa  harcamaz..yüreğini  ucuza satmaz..

Edep  tacını başından  almaz…Gönül  erinin  her zaman  yüzü  yerde,gönlü  göktedir..Haklı  olduğunda kavga  vermesini  bilir..Kavgayı sadece bileğiyle değil, ilmiyle ve yüreğiyle verir..
İyiliğe kötülük ŞER kişinin karı..

İyiliğe  iyilik  her  kişinin  karı…

Kötülüğe  İYİLİK …..ER Kişinin  karıdır..

Sen bizim  rüyamız..SEN BİZİM  DAVAMIZSIN !…

Daima başın DİK..Alnın AK…Gönlün PAK  OLsun!….

Zümrüt-ü Anka’nı iyi seç ki; Kâf Dağı… sana yakın olsun.

Yolun ebediyete kadar açık olsun…..

ER yarın hak divanın da belli olur!….

Sevgiyle…

(/A//Vit-amin.net//)

her şey O’ ndan….

Dil ne bilir şekeri şerbeti
Aldığın lezzeti baldan mı sandın?
Ne arı,ne ağaç verir nimeti,
Elmayı,narı daldan mı sandın?

Baharı gönderir al gelin gibi,
Bir hazinedir ki,görünmez dibi,
O Cemil’dir,Cemal Onun tecellisi,
Güzeli yeşilden,aldan mı sandın?

Çok istesen de inadın olmaz,
Taktirden öte muradın olmaz,
O uçurursa senin kanadın olmaz,
Uçmayı kuştan,kartaldan mı sandın?

Gördüğün göremediğin göz Onun,
Bildiğin,bilemediğin öz Onun,
Dediğin….diyemediğin söz Onun,
Kelamı dudaktan,dilden mi sandın?

O dilerse azlar çok olur,
O dilerse varlar yok olur,
O dilerse açlar tok olur,
Tokluğu paradan,puldan mı sandın?

İbrahim duada,Nemrutun ateşinde,
Ateşler gülzar olur,türlü esrar içinde,
Oğul razı kurbandır babasının peşinde,
Kesmeyen bıçağı İsmail’den mi sandın?

Zulmün kucağında Musa’lar doğar,
Açılır bahr-ı ahmer küffarı boğar,
Sükut edince esbap,bıldırcın yağar,
Yoksa nusreti edabiden mi sandın?

Kâh gülersin,kâh dilhunsun gözyaşına,
Gün olur tuz bulamazsın aşına,
Dün,bugün ne geldiyse başına,
Eden O’dur,eyleyen O,kuldan mı sandın?

Ateşini söndürdün,suyunda kaldın,
Sütünü içtin de koyunda kaldın,
Bir ömür yaşadın,oyunda kaldın,
Dünyayı evlattan,maldan mı sandın?

Mecnun’unki Leyla’ya bir nazar değil,
Gureba derd-i fenadan bizar değil,
Bağban-ı Mürşid’in hayali gülzar değil,
Bülbülün zarını gülden mi sandın?

O’nun sanatı,varlığın nakışında,
O’nun şevkati ananın bakışında,
O’nun rahmeti,suyun akışında,
Suyu pınardan,gölden mi sandın?

Ellerin titrer fer kesilir gözlerden,
Kapılırsın pek amansız bir derde,
Maraz,musibet ancak bir perde,
Kul! eceli Azrail’den mi sandın?

A’male bakarsın ateşi tartar,
Rahmete bakarsın ümidin artar,
Kurtar bizi Allah’ım kurtar,
Gönül necatı,amelden mi sandın?

Ey gönül sen kurtuluşu amelinden mi sandın ?

Sevgiyle…

Her şey onun ..Her şey ondan…

Hayr da ondan..şer de  ondan

Hayrlar feth..Şerler def ola…Hayr dua da bulunmak ..nasibimiz ölçüsünde  bize düşen de….

De ki…

Duanız olmasa ne işe yararsınız…

“De ki: Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır.” (Furkan;77)

(/Vit-amin.net//)

 

G Ö N Ü L…..

YUNUS

 

Gönlümüz Yüce Allah’ın nazar ettiği yerdir.
Gönül Yüce Allah’a iman edip.. O’nun sevgisiyle mamur olunca.. en kıymetli cevher, en kudsî yer olur.
Bu iman ve sevgi ona öyle bir hatır kazandırır ki, haksız yere onu incitenin düşmanı Yüce Allah olur.
Allah…. mümin kulunun gönlüne özel bir değer vermiştir. Onun değerini düşürenden hesabını sorar. Bu hep böyle olmuştur.
Onun için gönül yıkmak… Kâbe’yi yıkmaktan daha tehlikelidir.
Bir gönül yapmak ise Kâbe’yi yeniden yapmaktan daha kıymetli  ve sevaplıdır.

Gönül Çalab’ın tahtı
Çalap gönüle baktı.
İki cihan bedbahtı
Kim gönül yıkar ise ….

Sevgiyle…

(/A/Vit-amin.net//9)

ELİF LAM MİM…..

elif  lamm
ELİF LAM MİM……

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

Anlamı

1 – (Elif, Lâm, Mîm.)
2 – İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.
3 – Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.
4 – Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
5 – Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

(Bakara/1-5)

Sevgiyle…

(/A//Vit-amin.net//)

ELİF….

ELİFFElif olmak …

Hırçın dalgalar kadar asi..

Durgun sular kadar mağrur..olmak..

Güneş kadar yakıcı…bir o kadar aydınlık olmak..

Elif olmak…

Başı çekmektir..

Zorluklara sıkıntılara dur deyip…

Her yerde her suretle ve her daim ..işte burdayım..

diyebilmektir…

Güzel…

Sevgiyle…

(/A//Vit-amin.net/)

SULTAN…

taçç

Aziz Mahmut Hüdai  Hz. lerini bilmeyeniniz varmı bilmem..Onun hikayeside  önce tacı tahtı  terk ederek başlıyor..Atını  dergahın avlusnun kapısının dışında bırakıyor..Aylar sonra yerine tayin edilen  kadının karşılanış merasimini  duyunca iç geçirmeden edemiyor da hani kendine gelerek kendi kendini kınıyor sakalına uzanıyor elleri…  tam o sırada  şeyhi  Üftade Hz. beliriyor kapıda ve  hemen tutuyor hınçla kendi nefsini kınayan Hüdai hazretlerinin sakalını tutan elini ve ..imtihanı kazandığını müjdeliyor ona… birde dua ediyor..Var git  sultanlar abdest suyunu tuta..Sultan eşleride  havlunu..Sultanların atına binesin… onlarda yanında yürüyeler…

Önceleri bu duaya bir anlam veremiyen Aziz Mahmut Hüdai Hz.  bir zaman sonrasında Osmanlı Sultanın gördüğü  hiç  bir kimsenin tabir etmeye cesaret edemediği  bir rüyanın yorumu için saraya çağrılır.Sultan 3.Ahmed rüyasında  bir kafirle güreşiyor v e kafir onun sırtını yere getiriyordu..

Sultanım müjde..Sırt insanın en güçlü olduğu bölgesidir..Yerse dünyanın güçlü bölgesi..İkisi bir araya gelince iki defa daha güçlü oluyorsunuz… yakında bir fetih gerçekleştirecek ve düşmanlarınıza galip geleceksiniz..der..veee

Yorumdan da öte bu yorumu çok beğenilir… Sultan bir gün  gelir kendisini  Aziz Mahmut Hüdai Hz. in  abdest suyunu ..maşrapasını  dökerken bulur..Sultan annede  havlusuyla kapıda beklemektedir..Aziz Mahmut Hüdai Hz. i buna izin vermezdim amma  bu  hocamın duası …Onun  duası hürmetine  izin veriyorum der içinden sessizce…

İşte gerçek Sultan olmak böyle bi şey..Tacı tahtı uğrunda terk edersin…. amma onlarda sana gerçek  tahtı tacı giydirirler…

Sultan olmak için önce gönüllere taht kurmalı..Sonra çıkıp tahta oturmalı…Edebide tac gibi  başına takınmalı..

Edep bir tac imiş nuru  hüdadan… giy o tacı emin ol her beladan….(Mevlana)

Edep hiç kimseyi küçültmez..Edep fakiri kıymetlendirir..zengini şereflendirir..Gençleri süsler..ihtiyarı sevimlilendirir..Edep kadının cevheri hiç solmayan süsüdür..Bir kadın edep ten daha  güzel bir elbise giymemiştir…Her yolun başı edeptir…

Allah (cc) nun kelamına  …. Resullulahın yoluna aralanan kapıdır..

Edepli insanın gönlü gibi elbiseside temizdir..Dostluğu gibi düşmanlığıda mertçedir..

Edepli ol can isen..Hakkı bil insan isen..

Müştaki Sultan isen..

Var edep ..öğren edep..(Kaygusuz Abdal)

Sevgiyle….

(A/Viit-amin.net//)