Kategori arşivi: KARİYERİM

NİMETE HAMD….Şükürler OLSUN..

salatatih

Hamd…… gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir.

Allah…… insanlara rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar kısarsa, onu da ondan sonra salacak yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?

Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, senden önce birçok peygamberler de yalanlandılar. Bütün işler Allah’a döndürülür.

Ey insanlar! Haberiniz olsun ki  Allah’ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın……. sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında da aldatmasın…..
(/Fatır/1-5/)

Sonsuz HAMDÜSENA ve şükürler olsun!…

Peygamber Efendimize(SAV) ve aliyyine ve ashabına onun gerçek kadrinin ve büyük şanının miktarınca SALATu Selam EYLE!….

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

TERFİ…..

Tebrikler

Terfi (yükselme)……Kişinin belli bir hizmet süresini doldurarak ve gerekli yeteneği göstermesi….görevde derecesini  yükseltmeleri….mevkisinden  bir üst mevkii’ye geçmesi..Çalışmalarıyla  kendini  ispatlayarak  derece derece  terfi ettirilmesi…

Biliyorsunuz   hayatın  her basamağında  ve  alanında  bir mücadele  söz  konusudur..İş ve özel  yaşam  ve ilişkilerde olsun kişi  her zaman  azim ve  sebat ile  gerekli  çabayı göstermeli ve benzesiz  yetenekleriyle  göz  doldurması ve  kendini  en doğru  şekilde temsil  etmesi  gereklidir..

Şerefli  ve  onurlu  bir  şekilde.. Asla  dalkavuk  ve  yalaka  olmaksızın…Kendi  yetenekleriyle  farkedilmesi ve  kendi  yaşamına  olduğu  kadar  başkalarının  yaşamına da  dokunarak  gayrete  getirmesi  lazımdır…

Kısacası  aşk  lazımdır..Aşk…Aşk oldu mu ..Kimse  önünde  duramaz…Gerisi  size  kalmış..Böyle  bir azim  ve  yeterlilikle  sizin  karşınızda  hiç bir  dağ  dayanamaz..Hiç bir  hayrlı  kapı  kapanamaz…Sonuna  ve ardına  kadar  açılır ve  terfi  de  yakin dir..

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

 

NUSRET…

Allahu Teâlâ ona nusret verir…

Hayr ve menfaat kapılarını onun için ardına kadar açar ve onu muradına erdirir.

a) Günahlarını mağfiret eder,

b) Duasını makbul buyurur,

c) Onu korkudan emin kılar,

d) Düşmanına karşı zafer kazandırır.

ALLAH  Azze ve Celle….

Sevgiylee…

(/Vit-amin.net//)

GÖREVİM……

Her yıldız bir güneştir ve her güneşin de kendine tâbi gezegenlerinin olması tabiidir.  Hz. Yusuf ‘un rüyasında gördüğü “11 kevkebi” güneşimizin gezegenlerine yorumlarsak o takdirde bunların gerçek sayıları hakkında ciddî bir araştırma yapmamız gerekecektir. Bu rüya Kur’an’da şöyle dile getirilir :

“Hani Yûsuf babasına söyle demişti; Babacığım ben rüyada, gerçekten onbir yıldızla, güneş ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.” (Yûsuf, 12/4.)

”Yusuf babasına dediki; Ben rüyamda 11 yıldızın ..güneşin.. ve ayın bana secde ettiğini görüyorum..Kardeşlerini yıldızlar babasını ve halasıanı agüneş ve ay suretinde gördü..Bu Yusuf cihetinden böyledir..Yusufun kendi hayal hazinesinde gerçekleşmiştir..Yakup da oğlu rüyayı kendisine anlattığında bu durumu farketmiş ve şöyle demiştir..

”Ey   Oğul!…Rüyanı kardeşlerine anlatma; aksi halde sana bir tuzak kurarlar ve hile yaparlar…Demişti ve geçti gitti….

Sonra  Hz.Yusuf’a.. Kral: kendime dost edineyim”. Ve onunla konuşunca, (Kral:) “Bundan böyle yanımızda kendisine güven duyulan biri olarak” “yüksek bir yerin olacaktır!” dedi..

(Yusuf:) “Beni ülkenin hazineleri üzerinde görevlendir(in)” “güvenilir, bilgili bir gözcü, bir koruyucu olacağımdan emin olabilirsin(iz)” dedi…

ALLAH ‘u Tealâ şöyle buyuruyor:

“Kral… -Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım,- dedi. Onunla konuşunca dedi ki: -Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin.

( Yusuf)… -Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim.. dedi. Böylece Yusuf’a, dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik.

Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükâfatını zayi etmeyiz. Elbette ki, ahiret mükâfatı, inananlar ve ALLAH’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.”

(Yusuf Suresi: 12/54-57″ Onunla konuştuğunda da (şöyle) dedi: “Sen bugün bizim yanımızda (artık) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir danışman-yönetici)sin.”

(Yusuf) Dedi ki: “Beni (bu) yerin (ülkenin) hazineleri üzerinde (bir yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyucuyum, (yönetim işlerini de) bilenim. İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkan (iktidar) verdik.

Öyle ki, orada (Mısır’da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır. (Yusuf Suresi, 54-57)

Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah’ın izniyle galib gelmiştir.” (Bakara Suresi, 249)

Allah…. müminlere bir iman hakikati olmak üzere  onları en zor ve imkansız gibi gözüken şartların içinde kurtarıp çıkarmakta ve inkarcılara karşı galip getirmektedir. Mümine düşen tek görev, Allah’ın vaadine olan inancından asla dönmemek ve hep Allah’a tevekkül edip güvenmektir.

Hz. Yusuf için yeni bir dönem başlamıştır. Hz. Yusufa kendi yanında önemli bir mevki vermiş, onu güvenilir bir danışmanı yapmıştır Hayrlı olsun.

Vesselam….

Sevgiyle…

 

İYİLİK GÜZELLİK SAĞLIK …..

 

Sağlıklı ve mutlu  bir  hayat….. güzel ilişkiler… başarılı bir iş ve özel yaşam diliyorsanız bunu başarabilirsiniz…Uzmanca  öneriler ve  püf  noktalarıyla  sizin için  yaşamınızı  sağlığa giden  yolda harita  gibi  işleyerek   beraber  yeniden  tasarlıyoruz….

Her gün  yeni bir başlangıç… her ay yeniden   doğmak  gibidir….

Ve yeni ay…yeni dönem… yeni umutlar….

Yeni başlangiçlar…

Hayrlı ..uğurlu sağlıklı ..mutlu ..sevgi  ve bereketli  bir ömür ve  hayrlı helal kazanç zenginliği dolu ..hayrlı günler..hayrlı yarınlar….

Nicemutlusenelere…

Sevgiyle..

 

V İ Z Y ON….

 

Vizyon ifadesini belirleme görevi liderindir. Kişisel hedefler  ve amaçlar  gerçekleştirmeye yönelik alt amaçlardır…Hedeflerin kalite ve zaman cinsinden  ifade edilebilir olması  çok önemlidir..Hedefler sebeplere değil  sonuca  dönük olmalı….   iddialı olmakla  birlikte mümkün de olmalıdır…

Hedefler kişinin misyon ..vizyon..temel değerler.. birbiriyle  tutarlımı ve hedefler gerçekleştiğinde hangi amaca  hizmet ediyor gibi   kıyas    ve verilerle   ne kadar  gelişmeye  müsait … kişinin bunun için  sarfettiği  performans …kararlılık… yetenek ve strateji ….kalite ve erişebilirlik     açısından    önemli bir  göstergedir…

Hedefler  KİŞİYE   değişimi yakalatmalı…  basit… etkili..kapsamlı…..net  ve çok yönlü olmalı…kişileri    bu konuya yoğunlaştırmalıdır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi  sahiplenme ve bağlılığa bağlı olduğundan   bağlılığın garantisi katılım olduğundan, hedef belirleme sorumluluğu öncelikle lider vasfında  yönetici konumunda  olan kimselere  ait olmakla birlikte asl olan değerler korunarak kalite ve çeşitlilik açısından  yeniliğe ve gelişime  açık olmalıdır…..

 

Vizyon belirleme görevi liderindir……

Sevgiyle….

 

 

GÖREVLİ YARDIMCI …

 

Misyon bu gün hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz stratejileri içerir..Duruşunuz ve yaptığınız işe verdiğiniz önem… özen ve kalite ve değer ve sahip olduğunuz değerler aynı şekilde size değer katarak kat be kat geri dönecek ve sizi cazibe merkezi haline getirecektir…

Vizyon..Yarın ne olmak ve nerede olmakla ilgili gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizdir..Öyleyse nasıl bir insan ..nasıl bir yaşam ve nasıl bir iş ve nasıl bir beden sağlığı ve nasıl bir gelecek arzuluyorsak onları hedeflemeliyiz…

Seven… sahip çıkan… özverileri ile ona ruh veren çalışanları ve bu çalışanlara misyon belirlemiş haklarını veren yöneticiler ve iş verenler varsa o zaman o işletme gerçek değerini bulur…Sadece samimiyet bile bunun için yeterlidir..Arkasından sadakat ..tecrübe..deneyim..istek..çalışkanlık..ufku geniş olmak..geleceğe yönelik yeni fikirlere açık olmak ve yeni fikirler üretebilmek gibi ideal vasıflar arka arkaya sıralanabilir..En önemlisi sahip çıkma ve samimiyettir…Kendine inanan ve kararlı olan ve pozitif bakış açısıyla etrafına pozif duygular aşılayan..her girdiği ortamın rengini birden değiştiren..cazibe noktasına dönüştüren kendi değerini bilen ..kendine olan saygısı etrafına olan saygısından ve her halinden belli olan seçkin insanların elinde….Allah ın izniyle…

İnsana yapılan yatırım ve verilen değer hizmet sektöründe işletmelerin temel gücünü oluşturur. İşletmede çalışanın gelecekle ilgili kendi misyonu olmalı, işine daha hâkim olup sahip çıkması için kendine inancı ve pozitif sinerji ile enerjisi olmalıdır.

Kendine ve işine saygı duymayı motive edinmiş kişi işinde en yüksek verimi verir. Değer verildiğini ve o işletmeye faydalı olduğunu hisseden kişinin özverisi de farklı olur.

“Kendini yönetemeyen hiçbir şeyi yönetemez”

Diğer bir deyişle kendi nefsini idare edemeyen başkalarını idare edemez.Öncülük ruhuna ve tecrübe dolu bir yaşama …perspektif bir bakış açısına ve olmazsa olmaz değerlere edep ve güzel bir ahlak anlayışına sahip olmaya çalışmalıyız…Amiin

 

Sevgiyle..

 

MÜTEDEYYİN….

Mütedeyyin….

Dini inancı güçlü, din kurallarına bağlı, kendi dinine ve başkalarının dinine saygılı…. kendi dinini içinde özümsemiş…kendisi gibi başkalarını da düşünen, başkalarının mutluluğuyla da mutlu olabilen…mutlu..şükür sahibi.. onurlu…asaleti yüksek insan….Dinini hiç bir sapma ve değişik bir amaç için kullanmayan ve dinin Allah ın emir ve yasaklarına şeksiz şüphesiz itaat etmek demek olduğunun bilinci ve şuurun da olan ve  yaşayan… ibadet eden, takva sahibi… şayan insan…

Allah’a ve peygamberine(HZ. Muhammed Mustafa (sav))inanmış ve bağlanmış kimse.

Esteğisü billah…

İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
Selamün kavlem mir rabbir rahıym ….

Cidden eshab-ı cennet bu gün bir şuğl içinde zevk etmektedirler
Kendileri ve zevceleri erîkeler üzerine kurulmuşlardır
Onlara orada bir meyve var: Hem onlara orada ne iddia ederlerse var
Bir selâm, Rahim bir rabdan kelam….

Ve haydin.. ayrılın bu gün ey mücrimler!
And vermedim mi size? “Ey adem oğulları! Şeytan’a kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır” diye
“Ve bana kulluk edin doğru yol budur” diye……

Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır….

Selam ve Sevgi ile….

(/Vit-amin.net/)

Görevli….


Peygamberimiz (s.a.v): “Doğrusu, kendim hakkında korkmuştum.” dedi.
Hz.Hatice (r.a): “Öyle söyleme! Vallahi Allah (c.c)  seni  hiçbir zaman utandırmaz….. üzüntüye düşürmez….. Çünkü sen, akrabayı… yetimi görüp gözetirsin, işini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın, yoksula verir, hiç kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın….. misafirini  ağırlar, hak yolunda karşılaştıkları musibet ve felaket halinde halka yardım edersin…. sözün doğrusunu söyler, emaneti yerine verirsin… güzel huylusun….Hiç Allah sana bir kötülük yapar mı….” demişti ya hani.Nacizane

HZ.Muhammed (sav) ın affına sığınarak..Rabbimize sığınarak…Tebliğ görevi…

Sevgiyle..

 

HAYR olsun…

Allah bir kuluna Hayr murat ettimi ona engel olacak hiç kimse yoktur..

“Allah (c.c), bir kulunun hayrını (iyiliğini) isterse, ona kendi içinden bir nasihatçi nasip eder. Böylece ona iyilikleri emreder ve onu haramlardan da sakındırır.” [bk. Münavi, Feyzü’l-Kadir 1/ 272 (419); Aclunî, Keşfu’l-Hafa 1/ 78]

Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

(/Yunus/107)

Allah  Sana bir iyilik dilediği takdirde; Onun lütfunu geri çevirecek de yoktur. O… bunu kullarından dilediğine verir. O…Gafur’dur… Rahim’dir..Selam ile Sevgiyle…