Kategori arşivi: KARİYERİM

VESİLE…

kim

Allahümme yarabbi bicahi sahibil vesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrete uyünina ve nuri ebsarina habibike muhammed inil mustafa ve resulikel murtaza ve nebiyyikel mücteba havvil halina ila ahsenil hal ya muhavvilel havli vel ahval …

Ey Allahım vesile sahibinin yüzü suyu hürmetine senden diliyorum. Rabbim O bizim efendimiz ve sevgili peygamberimiz, O gözlerimizin nurudur, O habibimiz Muhammed Mustafadır.

Halimizi en güzele değiştir.

Ey her hali ve durumu en güzel değiştiren….

MÜLK….

evlilikk

Esteğissübillah..
“Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın”
” Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım”
“Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın .”

Hükümdar dedi ki: «Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.» Sonra onunla konuşunca da: «Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin» dedi. O da, ona dedi ki: «Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.» Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.

‘Allahu Yü’ti mülkehu men yeşa ‘ ( Allah, mülkünü diledigine verir ) (990)
‘ Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) (1150)

“Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”
”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”

” Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil’Aliyyil’Aziym .”

“Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh’in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’in himayesine siginmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O’na dayandim, O’na güvendim.”

Amin..

(Vit-amin.nnet/)

MÜJDE….

mmmunm

Esteğissubillah….

İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım….
(Yasin/11)

Sen ancak Kur’ân’a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele…

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)