Kategori arşivi: KARİYERİM

YOLA DEVAM…

Bizim yol devam ediyor..Daha ortasındayız..Başaracak çook güzel şeyler bizi bekliyor..Vazgeçmek yok …Yola devam…Bizi güzel şeyler bekliyor.. Yola devam..Birlikte nice senelere.. Rabbim bizi birbirimize hayrlı ve yardımcı eylesin..İnşaAllah Teala.Soyadımız aynı olsun..Aminnn…

Allah izin verdi..

 

Sevgiyle ….Amin

VESİLE…

kim

Allahümme yarabbi bicahi sahibil vesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrete uyünina ve nuri ebsarina habibike muhammed inil mustafa ve resulikel murtaza ve nebiyyikel mücteba havvil halina ila ahsenil hal ya muhavvilel havli vel ahval …

Ey Allahım vesile sahibinin yüzü suyu hürmetine senden diliyorum. Rabbim O bizim efendimiz ve sevgili peygamberimiz, O gözlerimizin nurudur, O habibimiz Muhammed Mustafadır.

Halimizi maddi ve manevi sıkıntılarımızı selametle güzele hayra tebdil eyle değiştir.

Ey her hali ve durumu  güzele çeviren….Acilen yardım..Hayrlı bir eş ver ..Ve hayrlı bir maaş ver..Başkalarının her türlü olumsuz söz ve anlattıklarını hayra çevir hayrımıza çevir.. sözün şerrinden ve sihrinden sıhhatte ve afiyette kıl ve bizi koru…Amiiin…

Allahım sana güvendik sana dayandık…

MÜLK….

evlilikk

Esteğissübillah..
“Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın”
” Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım”
“Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın .”

Hükümdar dedi ki: «Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.» Sonra onunla konuşunca da: «Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin» dedi. O da, ona dedi ki: «Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.» Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.

‘Allahu Yü’ti mülkehu men yeşa ‘ ( Allah, mülkünü diledigine verir ) (990)
‘ Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) (1150)

“Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”
”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”

” Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil’Aliyyil’Aziym .”

“Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allah’ın adıyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’in himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur. O’na dayandım, O’na güvendim.”

Amin..

(Vit-amin.nnet/)