Kategori arşivi: HAYAT VAR

İşte!…..Mükafat…

Vitamin

Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır…..
Ahsap/35

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

EVET!……

olumluu

Birliğin…  kardeşliğin… beraberliğin  nasıl bir şey olduğunun  dünyaya  gösterildiği gün…

Hep  beraber  birliğe..  beraberliğe… kardeşliğe…  bölünmezliğe…  istikrara …dinimizi  olması gerektiği gibi  yaşamaya  ..ülkemizin ve  devletimizin  bekasına ….ırk din  mezhep  ayrımı  gözetmeden  önce İnsan   demeye ….

EVET !…. Denildiği gün….

Esteğissübillah

Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin….Amin.

Hayrlı OLSUN…

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

ALLAH DiLediğine Yardım EdeR….

Önce de sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Allah (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler….
Rum Suresi/3-6

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” Onların çoğu Allah’a ortak koşan kimselerdi.
Allah tarafından, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
Kim inkâr ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse, ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar.
Rum/42/43/44

Sabret. Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler.
Rum /60

Sevgiyle…

(Vit-amin.net//)

GANİMET…

uğurrlu

Allah size, ele geçireceğiniz bol bol ganimetler vaat etmiştir. İnananlar için bir belge olması, sizi doğru yola eriştirmesi için bunları size hemen vermiş ve insanların size uzanan ellerini çekmiştir. Bundan başka, sizin gücünüzün yetmediği fakat Allah’ın sizin için sakladığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadir olandır.”
Fetih sûresi, 48/20-21.

“Eğer Allah’a, Furkan günü olan iki ordunun birbirleriyle karşılaştıkları günde kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Rasûlüne, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Allah her şeye gücü yetendir.”
Enfal sûresi, 8/41.

“Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin. Allah’tan sakının, doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.”
Enfal sûresi, 8/69.

“Ey Peygamber! Elinizde bulunan esirlere ‘Allah kalplerinizde bir iyilik bulursa, size sizden alınanın daha hayırlısını verir, sizi bağışlar, Allah bağışlayandır, merhamet edendir, de.”
Enfal sûresi, 8/70.

“Esirler sana hıyanet etmek isterlerse bilsinler ki esasen daha önce de Allah’a hıyanet etmişlerdi. Allah bundan ötürü onları yenmen için sana imkân verdi. Allah Bilen’dir, Hakîm’dir.”
Enfal sûresi, 8/71.

Bazı âlimler, ganimetlerden Allah (c.c.) ve Peygamber (s.a.v.) hakkı olarak ayrılan beşte birlik paya, bazıları müşriklerden elde edilen her türlü gelir ve vergiye, bir kıs­mı ise devlet başkanı veya kumandanın savaşta üstün başarı gösterenlere vaat ettiği mallara da bu adı vermişlerdir.
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.

“Savaştan geri kalmış olanlar siz ganimetleri almaya giderken, ‘Bırakın biz de sizinle gelelim’ diyeceklerdir. Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Bize uymayacaksınız. Allah sizin için önceden böyle buyurmuştur.’ Size, ‘Hayır, bizi çekemiyorsunuz’ diyecekler. Aksine, kendileri ancak pek söz anlayan kimselerdir.”

Buhârî, Humus, 8; Müslim, Mesâcid, 3, 5; Tirmizî, Siyer, 5.

“Allah’ın verdiği bu ganimet malları, yurtlarından ve mallarından edilmiş olan, Allah’tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah’ın dinine ve peygamberine yardım eden muhacir fakirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır.”
Haşr sûresi, 59/8.

O ne güzel mevla ne güzel sahiptir….

Allah bir kuluna hayr  dileyecek  olursa  ona  engel olacak yoktur…

Sen Ya Samed sin…..Ya EKREM’EL  EKREM’İNSİN…

Lutfunla Kereminle….

Sevgiylee…

(/A//Vit-amin.net//)

HEDİYE GELİYOR…

Çam sakızı çoban armağanı

Hayrlı rızk ve kazanç ve gelir maddi manevi refah..Nice senelere sıhhat ve afiyetle Hocamızla beraber  nice senelere..Amiin

Hayrlı görev ve hizmetler ve sözü güzel söylemeye devam ..yola devam…

Bizden söylemesi…İYİLİK GÜZELLİK SAĞLIK…

Sevgiyle…

(/Vit-amin.net//)

FETİH….

fetihh

Allahu Teâlâ ona nusret verir….

Hayr ve menfaat kapılarını onun için ardına kadar  açar ve onu muradına erdirir.

Allah azze ve celle günahlarını mağfiret eder…

Duasını makbul buyurur..

Onu korkudan emin kılar…

Düşmana karşı zafer kazanır…..

Sevgiyle….

(/Vit-amin.net//)

HaYaLLeRiM gEr ÇeK oLdu…….

 

30 BİN…..

“Son dönemlerde aile büyükleri ile yapılan nikah ve düğün yemeklerinden sonra küçük bir arkadaş grubuyla eğlencelerine devam eden çiftler yaklaşık bütçelerinden 30 bin tl.yi evlilik masraflarına harcıyorlar……

Enerji.. azimle ve   tüm verimlilik  ile artık   eyleme geçme….. fikirlerinizi ortaya koyma ….. hedeflerine yakın olma …. hedeflerini yakalama ve hedeflerini gerçekleştirme  zamanı…

Sevgiyle

(/Vit-amin.net//)

SÖZ…….

ssöz

Çiftler arasımda güzel bir birlikteliğin evlilikle devam etmesi kararı alındığında  ilişkinin ‘adını koymak’ için  söz merasimi düzenlenir…..

Öncelikle erkek tarafı  kız tarafına kız istemeye gelmek istediklerini haber verir. Kız tarafı da müsait oldukları günü bildirdikten sonra söz merasimi tarihi kesinleşmiş olur. Geleneklerimize göre akşam yemeğinden sonra kararlaştırılan saatte kız evine ziyarete gidilir.

Kız tarafı, misafirlere ikram etmek üzere, çay saati ikramlıkları hazırlar; börek, kek, zeytinyağlılar gibi.

Söz yüzüğü erkek tarafından, nişan alyansları ise kız tarafından alınır. Ancak her iki merasimi de aynı gün içerisinde gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız yüzükleri erkek tarafının alması bir teklif anlamına geleceği için daha uygun olacaktır.

Çiftler…. kendi aralarında evlilik kararı almış da olsa; kız istemeye genellikle  aile ile birlikte gidilir. .

Kız isteme törenleri evde yapıldığı için abartısız ama şık ve rahat kıyafetler tercih edilir.

Kız istemeye giden damat adayları için ideal olan takım  bir elbise giymeleridir.

Siyah her zaman için abiye ve şık giyimde en çok tercih edilen renklerden. Dolayısıyla, söz kıyafetinizde tercihinizi siyahtan yana kullanırsanız, sade ve zarif bir elbiseyle çok şık olabilirsiniz.. Dantelin her zaman için sade ama şık duran yapısı, bu tarz törenler için biçilmiş kaftan. Dantelli elbisenizin altına giyeceğiniz sade bir ayakkabı ve yine sade şık bir küpe ile hayalinizdeki görüntüye  ve hayallerinize kavuşabilirsiniz.

Damat adayı… kız istemeye giderken…. çikolata yanında şık bir çiçek aranjmanı da getirirler. Söz çiçeğinizin şık ve gösterişli olması özen gösterdiğiniz anlamına gelir. Genellikle kırmızı veya güllerden oluşan büyük bir aranjman olarak hazırlansa da son zamanlarda orkide ve lilyum da tercih edilmeye başlandı. Ne kadar büyük bir çiçek aranjmanı olursa, çiçeğiniz o denli gösterişli olacaktır….

Tepside veya nişan yastığında, kırmızı kurdele ile birbirine bağlanmış söz yüzükleri ve kurdeleyi kesmek için makas bulunur…

Genellikle erkek tarafından bir aile büyüğü, iyi dilekleriyle bir konuşma yaparak yüzükleri takar ve yüzükleri birbirine bağlayan kırmızı kurdeleyi keser. Söz yüzükleri sağ elin yüzük parmağına takılır…Erkek tarafı gelin adayına getirdikleri hediye takıları takar…

Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih:

“Ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi’un alîm”

Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

Allâhümmec’al hâzel akde meymûnev ve mübârakev ve mühtârâ. Vec’al beynehümâ ülfetev ve muhabbetev ve karârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefratev ve fitnetev ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.

Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (SAV) ve Hatîcetil Kübrâ.

Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (RA) ve beyne Fâtımetüz Zehrâ.

Allâhümme eğtı lehümâ veleden sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.

Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate eğnüniv vec’alnâ lil müttekıyne imâmâ.

Yâ Rabbel âlemîn!

Senin emrine, Rasülü’nün sünnetine uymak amacıyla; hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmış bulunan bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini ma’mur eyle Ya Rabbi.

Kendilerine bol rızıklar… hayırlı evlatlar ve huzur dolu bir hayat nasip eyle Ya Rabbi.

Ve en önemlisi de bundan sonraki hayatlarında senin sevdiğin ve razı olduğun aileler zümresine dahil eyle Ya Rabbi.

Hz.Adem ve Havva arasında Hz. Muhammed ve ve Hz. Hatice arasında nasıl bir huzur ve muhabbet ihsan eylediysen aynı huzur ve muhabbeti bu çiftimize de nasip eyle Ya Rabbi.

Evlatlarını gelin ve damat görme şerefine erecek olan her iki aileyi de iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi.

El açıp amin diyen kardeşlerimizi de aynı duygulara erişmeyi nasip eyle Ya Rabbi.

Hayırların fethi… şerlerin def’i… ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için Allah rızası için….

El- FATİHA.

Sevgiyle….

(/Araştırma//Vit-amin.net/)

MUTLULUKLAR….

yyuuö

Mutluluğun tarifi var mı….

Mutluluklar….Mutluluklar ..mutluluklar…

Güzel sözler duyulmak istenildiğin kadar..Güzel  sözler  duymaktır….

Güzel davranışlar beklenildiğin kadar…Güzel  davranışlar  görmektir….

Yüzümüzün yüreğimizle beraber gülümsediği an’dır mutluluk…(M.O.D)

Mutluluklar…

Sevgiyle….

(/Vit-amin.net//)