Kategori arşivi: BİR ALİM

Pythagoras….(PİSAGOR)

tüyyy

Evrim (değişim) hayatın yasasıdır..
Sayı evrenin yasasıdır.
Birlikte ALLAH ın yasasıdır…Pythagoras..

Bazı tarihçilere göre ilim matematik ve felsefenin babasıydı. Arthur Koestler’e göre, Pythagoras büyük bir olasılıkla bilimin gelişmesinde en etkin kişiydi(2). Öğrencileri ve taraftarları ona “ustad” derlerdi. Onun sözlerini iletirken “ustad şöyle der…” diyerek başlarlardı. Onun doğa-üstü güçlere sahip olağanüstü hatta yarı-tanrı bir insan olarak görürlerdi.
“Mısır hiyeroglif ve Babil ve Sümer çivi yazıları üzerinde son araştırmalar saptamıştır ki, M. Ö. en az 3000 sene önce Orta Doğu’da yüksek seviyede bir bilim mevcuttu ve matematiği icat etmekle itibar edilen Pythagoras, Eratosthenes, Hipparchus ve başka Grekler sadece bilinmeyen ataların geliştirdiği kadim bir bilimin kalan parçalarını toplamışlardı” (3).
Pythagoras, boylu ve iri cüsseli olduğu, ilerleyen yaşına rağmen genç görünüşlü ve çok güçlü olduğu kaydedilmiştir. Vejetaryendi ve müritlerine et yemeğe men ederdi. Bu yüzden Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi onu takip eden birçok filozof da aynı diyeti uyguladılar. Reenkarnasyon veya tekrar-doğuş (tenasüh) olarak bilinen doktrini öğretirdi  ve geçmiş hayatlarından 20’sini hatırladığı söylenir.Felsefe sözcüğü ilk Pythagoras ortaya atmıştı. Bu sözcüğün aslı “Philosophia” olup iki Grek kelimenin birleşiminden meydana gelmiştir: sevgi anlamına gelen “philo” ve bilgelik anlamına gelen “sophia”. Dolayısıyla “bilgelik sevgisi” anlamına gelir”. Aynı şekilde matematik sözcüğünü ilk ortaya atan Pythagoras’tır. Ayrıca Matematik sözcüğünü ilk günümüzde anladığımız şekilde kullanan Pythagoras’tı.Pythagoras müzik notaların arasındaki matematik orantıları inceleyerek müziğe sistem getirmişti.

Gezegenler arasında bir matematik orantı olduğu Johann E. Bode (1747-1826) tarafından saptanmıştı ve adına Bode kanunu veya Titus-Bode serisi Pythagoras’dan asırlar sonra verilmişti.
Pythagoras’un bilimsel teorileri gizemci bir sentez oluşturuyordu. Gök mekanizması mükemmel bir ahenkle, her gezegenin bir müzik notasına tekabül etmesiyle kozmik bir senfoni yaratıyordu. Onun sayıları konusundaki ezoterik öğretileri büyük çapta, onun kurduğu komünün, Croton halkı tarafından yok edilmesi ve taraftarlarının öldürülmesi ile kayıplara karışmıştı.

PHYTHAGORAS TEOREMİ : a² + b² = c²

Sembolik olarak bu teorem iki zıt unsurunun karşılıklı iletişimlerinin oluşturduğu üçüncü unsuru açıklar. Örneğin  kıyas yolu ile a’yı bir ana, ve b’yi bir baba olarak kabul edersek, c onların çocuğudur . Biyolojik açıdan çocuk hem annenin hem babanın genetik yapılarının bir sentezidir. Manevi açıdan ise ikisinin etkisi ile şahsiyetini oluşturur.

Birlik kavramı İslam felsefesinde en önemli yeri tutar. Bu konuda Hz. Mevlana şöyle der; “İnanlar kardeştir  ve `Bilginler bir tek adamdır sanki’ sözlerinin  anlatışı;  hele Davut’la Süleyman ve başka peygamberler selam onlara birdir…. onların birini inkar edersen hiçbir peygambere inancın doğru olmaz…. bu da birlik belirtisidir…. hani bin evden birini yıktın mı, hepsi yıkılır gider…..bir tek duvar bile ayakta kalmaz…..çünkü `Onların aralarından hiçbirini ayırt etmeyiz.’… İnananlar sayılıdır ama inanç bir…. bedenler sayılıdır ama canlar bir… Hani gökteki bir tek güneşin ışığı da evlerin içlerine vurdu yüz olur ya.. Fakat ortadan duvarı kaldırdın mı, hepsinin de ışığı bir….. olur gider….

Ne mutlu sırlar öğretisinden geçmiş kişiye..O kişi hayatın kaynağını da bilir hedefini de…Pindar..(Derleme//vit-amin.net)

EDEP….en güzel hali TESETTÜR…

 

İnsan- ı  Kamil  olmanın en güzel hali EDEP….İnsan olmanın  hakikati  edep..Tesettür de bir edeplilik hali..Kişinin kendine duyduğu güven ve saygının alametidir…Rabbinin emrine itaatin acizliğinin bilincinde bir bilinçlilik halinin en güzel ifadesidir..Tesettür….ALLAH’ ın  emridir..Siyasi bir araç  ve  malzeme olarak kullanılamayacağı gibi….Hiç bir  siyasi  partiyi de temsil edemez….Hiç bir  siyasi partinin tekelinde değildir…Siyasi  partilerin  hoşuna gitsin   diyede  örtülünmez…Çünkü  o zaman kişi sadece  kendini  kandırmış  olacak ..birde bunu  Allah  rızası  ve  emri için  yapanların da   yanlış  anlaşılmalarına  sebeb olacak ki  birde bu yüzden  vebal  alacak…..Özenti  olarak  başlasada  bunu   iyi niyetle  bir  başlangıç  kabul etmek devamının   gelmesini  dilemek te  ayrıca  ön  yargılı   bakışlara  karşıda  olumlu  bir  teşviktir…Ayrıca  siyasi  fikirler ve siyasi anlayışlar Allahın  emri  dururken .. tercihini     bu doğrultu da örtünmekten    yana kullananlara da ön yargılı bakma ve davranma   özgürlüğünü kimseye tanımaz…Tesettür kadının cazibesini teşhir için  değil aksine  cazibesini   ve ziynetlerini  gizleme gerekliliğinden   emr olunmuştur..Bu  emir  sadece  örtülülere değil  herkesim  insanın geneline gelmiştir..Mümkün olabildiğince sade  yalın  bir  o kadarda insanın  kendisi  olması gerekirr..Erkekler için   de tesettür vardır…Onlarda da içinde bulundukları şartlara uygun  ölçülü  teşhirci olmayan giyim kuşam içinde bulunmaları gerekir..Yani her şeyde olduğu üzre  adabına uygun  giyinilmelidir…Edep  hali ve ehli olabilmelidir…Teşhirci  giyim kuşam     süslenmelerden  kaçınılmalıdır..

Edep bir taç  imiş nuru Hüda dan……Giy  o  tacı emin  ol her      beladan…Edep her insanoğlu için    vazgeçilmez bir  ziynettir..Kadını erkeği…örtülüsü örtüsüzü …büyüğü küçüğü ….yaşlısı genci yoktur…. yokktur….Güzel Ahlak,nezaket,fazilet,iyilik, güzellik,    incelik, zerafet  hali ile hallenmektir…..””Edepli edebinden  susar..Edepsiz  onu  korkuttum sanır…””Bir başka deyişle  de  edep edepsizlerin   edepsizliğine katlanabilme  sanatıdır…aynı zamanda…Bu yolda  karşılaşılan  zorluklar ve ön yargılarda  son derece mütevazi  bir  mücadeleyi  ve  beraberinde gelen edeplilik halini gerektirir……

İlim meclisine  girdim kıldım talep..İlim taa gerilerde  kaldı   ..İlla  edep      ..illa  edep…

Edep aklın  dıştan  görünüşüdür…Ve  Evliyalığa  giden  yolun üç olmazsa olmazlarından   biri..Takva..ibadet…edep…En güzel  örtüdür  biz  kullar  için..Edep konuştuğun zaman   dilini  korumak..Yalnız  kaldığında  kalbini  korumaktır..Edep  senden  üstün olana  hürmet  göstermek..senden  aşağı olana da şefkat göstermek…Dengin olanla   da    güzel  geçinmektir…Edep  dilini tutmak….  korumak …. güzel  geçinmektir..

Edep  ilimden  önce  gelir…(Hz.Ömer R.A) Arifin edebi  edebin  üstündedir..Onun  manevi  bilgisi  onu  terbiye  etmektedir…Edep  hedeflenen..  bir bütün…terbiye  bir yol  bir  süreçtir…Edep  haddini bilmektir…Haddini  bilmek  edeptendir…Edep ise  ALLAH tandır…Edep erken uyarı… sinyal…sınırı aşmamak…arlanmak….ahlakın  örtüsü…Çıplaklık ta edep yerlerinin teşhirinde  ısrar ve bundan  dolayı  utanmamak ..ar  perdesinin  tamir edilememecesine  yırtılması demektir…

Edep  bütün hallerde  istikamet ve iyilik üzre olma  hali..Edep  insan bedenin deki  ruhun en güzel temsilidir…Enbiya ve  evliyanın  nuru…sukut….incelik….nezaket…zerafet..İnsan la hayvan  arasındaki  en büyük  farktır…Edep makamların en güzeli  sultanlık tır….

Sehl Hz.”’Edebi  küçümsemek  haramı  küçümsemeye..haramı  küçümsemek  saygıyı  kümsemeye..Saygıyı  terketmekte  şükrü  terketmeye  götürür…şükrü terk etmekte  imandan ayrılmaya  götürüceğinden…kulun  imanı  yanlız  edeple  doğru  olur…

Edepsizlik  bilginin azlığın dan ileri gelir…Şekil  senin  ilahi  ilimdeki  mertebeni  göstermez..Bunu ancak  edep  gösterir..Kul  edep ile  her iki alemde de yüksek  hallere ve derecelere erişir…Eski devirlerde  önce edep  öğretilmesi  bunun  içindir..Şükürsüz  ve edepsiz (saygısız) Allah ın  ihsan  ve  lutuflarından  mahrum  olur…

Dolayısıyla  örtünmeninde bir  adabı  ve edebi  vardır..”’Son    zamanlarda   giyinik  çıplak olacaklar     ”Hz     Muhammed (sav) Hadisin  bir kısmında     uyardığı  üzre…. edebe erkana  dinin  gerekliliklerine uymak..Allahın emrine  uymak…İnsan  ruhunun…”Elesti  bi  R abbi  küm ”  de     verilen    sözlerin  yansımasıdır….Bu yüzden  kimsenin  kimseye  ön yargılı  bakmadan  her konuda olduğu  gibi    kısa  zamanda  kendi  eksiklerini  kapatması  …bu  yolda  olanlarında  temsil    ettiklerini  zor durumda  bırakmama  şuurluluğuna erişmesi gerekir…”’OKU”’ALLAH ın adıyla ”’OKU”’ emri gereğince ”OKU” ….   En  Güzel     ve   En Yüce   Kitab ı    KUR’AN ı  Kerim i   Oku….Kadın  güzelliğinin  ve zerafetinin  ziynetinin  örtülmesi gerektiğini  bildiren ayetleri  OKU…Nur  suresi ve  Nisa  suresi….Oku  …oku  ve  örtün… Örtün… uygula  ve  sevdiklerinden başlıyarak  bildir…Tesettür bedenin   edebidir  doğru..Beden içersinde  tüm uzuvların  dilinden tut  gözüne  kadar korunulması  gerekir…Onlar  ALLAH   için  konuşur..Gözü  ibret..kalbi  şükür..dili  zikirle  meşguldür……Edep   hepimiz  içindir….(//vit-amin.net)

İBNİ SİNA… BİLGİNLER ALİMİ…

İBNLİ

İlim dünyasının şeyhi, yani “üstad”ı olan İbni Sînâ, Batı ansiklopedi sözlüklerinde “tabipler sultanı” diye tanıtılır. Ünlü bilgin, hasta Buhârâ hükümdarı Mansur´u tedâvi edince, hükümdar onu saray kütüphanesi müdürlüğüne tayin etti. Orada değerli kitaplardan faydalandı. Neticede ilimde, tecrübede zirveleri tuttu. Sâmânîler yıkılınca Harzemîlerin himayesine girdi.

İbn-i Sînâ’ya göre doktorluk: Hayatın normal akışını köstekleyen bir engeli ortadan kaldırmadır. Hekimlik: Sıhhati koruma ve kaybolduğunda onu bulma sanatıdır. Tıp ilmi: İnsan vücudunun sağlık ve hastalığını konu alan; sağlığın devamı, hastalığın tedavisi için uygun metotlar uygulayan bir ilimdir. İbn-i Sînâ çok dindar ve cömert bir bilgindi; bütün varını Hak yoluna sarfederdi. Buna rağmen ömrünü, kâh ilmin kadrini bilen Sâmânî hükümdarları sarayında, kâh düşürüldüğü hapishânelerde, kâh dostlarının evinde saklanarak geçirdi.

Nihayet çileli hayatının en verimli çağı 57 yaşında vefat etti. Tabipler pîrinin kısacık hayatında birbirinden farklı bilim dallarında, her biri o bilim tarihinde bir dönüm noktası olacak muazzam eserleri hayatına nasıl sığdırdığı akılları zorlayan bir sorudur.

Tıp tarihi, nice hastalığın teşhis metodunu İbn-i Sînâ’ya borçludur. Kanın vücutta gıda taşıyıcı olduğu, kan dolaşımı, kalbin karıncık ve kapakçık sistemi, şeker hastalığında idrardaki şeker tespiti… Ameliyatlarda şiddetli ağrıları dindirmek için afyon ve sâir maddelerden uyuşturucu ilaç elde edilmesi, bağırsak parazitinden meydana gelen hastalığın keşfi… O gün adı dahi bilinmeyen gaz bombalarından korunma yollarının bulunması gibi birçok keşifler yapmış ve ilim dünyasına öncülük etmiştir.

Suda ve havada bulaşıcı hastalıkları yayan küçük organizmalar bulunduğu teorisini ortaya atan; bel kemiğine ait düzensiz teşekküllerin düzeltilmesi ve cıvayla tedâvi usûlünü ortaya koyan; havayı zararlı maddelerden temizleme fikrini Pastör’den çok önce bulan; içme sularını temizleme, ilk filtre fikri, suyun mikroplardan arıtılması için imbikten geçirme, kaynatma gibi modern usûlü ilk defa uygulayan İbn-i Sînâ’dır.

Eserleri

İbn-i Sînâ’nın kitapları 8 asır Batı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Ama bunları ya devletin yoğun işleri arasında, ya hapishanenin gam yüklü gün ve gecelerinde yazıldı.

Kanun Fi’t-Tıb: 1 milyon kelimelik 5 ciltli dev bir tıp ansiklopedisidir. Tıpla ilgili hemen her konuda yeterli bilgi vermiştir. Bu yüzden dünya tıp eğitimine asırlarca hâkim oldu. Kanun’daki tıbbî bilgilerin çoğu bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Batı’da “tıbbın İncil’i” diye şöhret bulan Kanun, Lâtin’ceye tercüme edilmiş ve kırka yakın baskısı yapılmıştır. Eser hakkında Sigrid Hunke şöyle demiştir: “İslâm tabâbetinin en meşhur eserleri bizzat Sultânî Kitap´la büyük âlimlerin kitapları, İbn-i Sînâ’nın Kanun´u önünde solarlar. Onun bu eseri Doğu ve Batı´da asırlar boyu tıp tarihinde benzerine rastlanmaz derecede muazzam tesir meydana getirdi” der. 12. asırda Lâtince´ye tercüme edilen Kânun, Galen´i devirdi, Râzî’yi tahtından indirdi. 17. asrın sonlarına kadar Monpiller ve Louvain üniversitelerinde okutulan mecbûrî ders kitabı oldu. Defalarca Batı dillerine çevrilen ve dünyada en çok okutulan tıp kitabıdır.

Eş-şifâ: İbn-i Sînâ’nın en büyük ve en sistemli eseridir. Mantık, fizik, metafizik, ilahiyat, ekonomi, siyaset ve mûsikîden bahseden 18 ciltlik muazzam bir eserdir.

Kanun: Bedenî ve ruhî hastalıkları tedavî ve şifa kitabıdır. Kanun da Şifa gibi asırlar boyu Batı´da ders kitabı olarak okutuldu.

El-Hidâye fi’l-Hikme: Metafizik, tabiî ilimler ve mantıktan bahseder. En çok şerhi yazılan eserlerdendir.

El-İşârât ve’t-Tembîhât: Tabipler pîrinin hayatının sonlarına doğru felsefî sisteminde yaptığı düzeltmelere yer verir.

Sağlığı Korumakla İlgili Sözleri

* Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde âlet yoktur. (Mikroskop)

* Hazmolunmadan önce yenen yemek üzerine tekrar yemek yemekten sakın!

* Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma!

* Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir.

Baş ağrısından kurtulmak için kan verin, yumurta yiyin

BAŞ AĞRISINA HACAMAT
“Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır. Alınması gereken gıda yumurta sarısı, hindiba ve sirkedir.’’

ACI ÇEKENİ HAMAMA GÖTÜRÜN
“Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. Menekşe yağı koklatılır. Bu bedenin ilacıdır. Ruhun aşkına gelince bu bir psikolojik hastalık türüdür. Bu kişiye nasihat edilmelidir. Ta ki duyguları olabildiğince hafiflesin. Ya da daha başka işlerle düşüncesinin meşgul edilmesi gerekir.’’

ASTIMA BAL-BADEM
‘Hekimlerin Piri’ astım hakkında da şu şifalı bitkileri öneriyor: “Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes darlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir, ada soğanı sıyrığı (yalamtık), geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilir. Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu, yedirilir ve sıcak su içirilir.’’

BÖBREK TAŞI FORMÜLÜ
“Böbreklerde şiddetli ağrı meydana gelir ve hastanın idrar kabında kum kalırsa böbreklerde oluşmuş taşlardan dolayıdır. Hastaya şu ilaçlardan biri verilir: Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği verilir. Diken çekirdiği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilir. Ağır yemekler ve süt ürünlerinden men edilir, acı badem yağı ile siyah nohut yedirilir.’’

UÇUK VE MANTARA SİRKE
“Uçuk ve mantar tedavisine bölgeye uygulanacak olan ilaç, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karışımının ezilmesi bölgeye sirke yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletilir.’’

CİNSEL İSTEKSİZLİKTE YAPILACAKLAR
“Hastaya yağlı acı yayık, şekerli süt ve zencefil içirilir. Beline menekşe yağı sürmüşse tatlı içeceklerden alıkonulur, balık eti yedirilir. Şayet soğuk tabiatlı bir kimse ise terbiyelenmiş zencefil, rafadan yumurta ve uzun biber yedirilir. Keza bal ile soğangiller, şişman piliç, kuş eti yedirilip bayat içecekler içirilir. Beli yoğurt ve yasemin yağı ile yağlanır.’’

‘Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir’

* Özel olarak yüksek sesle okumak, başı ve baştaki organların hareketini sağlar. Onları ısıtır, temizler ve yeniden güçlendirir.

* Hızlı yürüyüş kalçaları, uylukları, bacakları ve ayakları hareket ettirir; bunları ısıtır ve güçlendirir. Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir.

‘YEMEKTEN ÖNCE BİR MİKTAR SPOR YAPIN’

* Hareket doğal ısıyı harekete geçiri, geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür.
* Yemekten önce bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin. Yemekten sonra hareket etmeyin.
* Tek cins yemek ile yetinilmemeli, farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir.
* Yemeklerin farklı renklerde olması da önemlidir. Ancak her zaman olması gerekmez.
* Yemek yağlı ise bunun yanında tuzlu veya acı yerse; yine tuzlu ve acı yerken yağlı bir şey yemesi iyidir. Yemek ekşi ise yanında tatlı yemesi zorunludur. Tatlının yanında ekşi de böyledir.

‘Hamurlu tatlılar damarları tıkar’

İbni Sina, tatlılar hakkında bin yıl önce şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmış: “Tatlılar iki türlüdür. Ballı ve hamurlu. Ballı olanlar ağızda eriyip mideye giderse sindirime yardımcı olur. Hamurlu olanlara gelince, bunlar katıdır, sindirimi ağırdır. Damar ve eklem tıkanıklarına sebep olur. Tatlılar kan yapıcıdır, cinsel iktidara yardımcıdır.

‘Aşırı seks akla ve gözlere zarar’

“Cinsel iktidarın varlığının göstergesi yaş ne kadar ilerlerse ilerlesin cinsel ilişkiye şehvet duymaktır. Çocuk denecek kadar küçük yaştaki arzuya cinsel iktidar denilemez. Bu haldeki bir cinsel arzunun terk edilmesi kişiyi bunaltır, yemeğe olan isteği iptal eder. Bu konuda aşırı gitmek bedeni bitkin düşürür, görmeyi zayıflatır ve akıl dengesini bozar.’’

‘Yemekten sonra ılık su içmeyin’

“Yemekte hoş olmayan çeşide gelince; kızartma ile haşlama, kırmızı et ile balık, kurutma ile taze, et ile süt, yumurta ile et, baklagiller ile balık bir arada yemek doğru olmayan karışımlardır. Su içmek yemek üzerine susuzluğu giderir. Bunun yemekten çok olmaması gerekir ki söndürücü olsun. Yemek ile midenin kütlesi arasına girsin. Soğukluk derecesi ise insana çok açık biçimde kendisini göstermeyecek kadar olmalı. Ilık suda bir hayır yoktur.’’

‘İbni Sina’ya göre eğitim yaşı 7 mi?’

“Çocuk yedi yaşına girmeden önce yorucu ve rahatsız edici işlerin altına itilmemeli, bu şekilde bir eğitim ve terbiye etme yoluna gidilmemelidir. Çünkü bu çocuğun dinamizmini kırar, güzel yetişmesine engel olur.’’

‘Aşırı uyku kişiyi aptallaştırıyor’

“Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uyku ile olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişiyi aptallaştırır, yüzü kurutur. Uykusuzluk ise cesedi kurutur, nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. Aşırı uykusuzluk hali akli dengesizliğe sebep olur.’’

‘7-14 yaşta meyve suyu içirmeyin’

“Anne bebeğini sütten kestiği zaman yemeğe dönmelidir. Yemeklerin en hafif ve yumuşağı ile başlanmalı, ağırlarına doğru yavaş yavaş ilerlemelidir. Yedi yaşından sonra, 14 yaşına erişinceye kadar çocuğa meyve suyu içirilmemelidir. Çünkü bu beyin ve sinir sistemini zayıflatır.’Derleme.

Hikmet ve İbret dolu bir KİŞİLİK….

NASR

Nasreddin Hoca, insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya sevkeden ve kötülüklerden sakındıran bir veli idi. Bu işi yaparken tabiatı icabı kendisine has bir yol tutmuştur. Böylece hakkın anlatılması ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için, meseleyi halkın anlayacağı bir dil ve üslub ile, gayet manidar latifeler halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir.

Latifeleri hikmet ve ibret dolu birer darb-i mesel gibidir. Bu bakımdan adına uydurulan edep dışı ve nükteden uzak bir takım fıkraların onunla ilgisi yoktur. Manidar latifeleri önce yakın cevresinde şifahi olarak dilden dile dolaşmış, sonraları git-gide yayılmış ve zamanla bir takım değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple onun olmayan bir takım bayağı fıkralar da ona mal edilerek anlatılmıştır. Yapılan ilmi çalışmalar, onun ilim ve edeb sahibi bir veli olması, söz konusu sıradan basit fıkraları söylemediğini açıkca göstermektedir.

Ayrıca, Nasrettin Hoca´nın efsanevi bir kişi değil, on üçüncü asırda Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış salih bir müslüman olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çünkü onun nükteleri, bir insanın başından geçen gülünç hadiselerin ifadesi değil, görünüşte güldürücü aslında ince hikmetleri dile getiren, düşündürücü latifelerdir. Ayrıca Türk milletinin zeka inceliğini, nükte gücünü en iyi şekilde yansıtan bu nüktelerin belirli vasfı; Allahü tealanın emir ve yasaklarını bir latife üslubu ile bildirmesidir.

Bu latifelerin toplandığı eserlerden biri, Londra´da British Museum´da. Haza Terceme-i Nasreddin Efendi Rahme başlıklı yazma eserdir. Ancak bu eserdeki latifelerin bir kısmı, onun üslubuna ve nükte tekniğine uymamaktadır. Nitekim eserin sonunda bu durum: “İşte Nasreddin Efendinin kibar-ı evliyadan (Evliyanın Büyüklerinden) olduğuna şek ve şüphe yoktur. Merhumun bu kıssalardan haberi var yok böyle yazmışlar. Her kim okuyup tamamında bu merhumun ruhu için bir Fatiha bağışlarsa, Hak sübhane ve teala ol kimsenin ahir ve akibetini hayr eyleye” şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca, Nasreddin Hoca adlı eserde başka nüktelerine yer verilmiştir.

Nasreddin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Sosyologlar ve psikologlar, insanı ve cemiyeti tanıyıp, çeşitli yönlerini incelemek için onun latifelerinden çok istifade etmişlerdir.

Nasreddin Hoca fıkraları, batı dillerine de çevrilmiş ve bu dillerde Hoca hakkında mühim neşriyat yapılmıştır. Bunlar arasında Pierre Mille´in Nasreddin et son epouse adlı kitabı, Edmonde Savussey´in La Litterature Populaire Turque adlı eserindeki Nasreddin Hoca bölümü, Jean Paul Carnier´in Nasreddin Hoca et ses Histoires Turques adlı eserleri zikretmek yerinde olur.Alıntı.

Nasreddin Hoca….

(1208-1284)

nasreddin_hoca

Sivrihisar’ın Hortu yöresinde doğdu, Akşehir’de öldü. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun’dur. Önce Sivrihisar’da medrese öğrenimi gördü, babasının ölümü üzerine Hortu’ya dönerek köy imamı oldu. 1237’de Akşehir’e yerleşerek, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim’in derslerini dinledi, İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlânâ Celâleddin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur’la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.

Nasreddin Hoca’nın değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o, belli bir dönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Onunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağı sevgi, yergi, övgü, alaya alma. Gülünç duruma düşürme, kendi kendiyle çelişkiye sürükleme, Şeriat’ın katılıkları karşısında çok ince ve iğneli bir söyleyişle yumuşaklığı yeğlemedir. O, bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açıkgöz, uysal, vurdumduymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik niteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin egemen öğesidir. Bu öğeler Anadolu insanının, belli olaylar karşısındaki tutumun yansıtan, düşünce ürünlerini oluşturur. Nasreddin Hoca, halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk Nasreddin Hoca’nın diliyle kendi sesini duyurur.

Nasreddin Hoca, bütün gülmecelerinde, soyut bir varlık olarak değil, yaşanmış, yaşanan bir olayla, bir olguyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkar. Olay karşısında duyulan tepkiyi ya da onayı gülmece türlerinden biriyle dile getirir. Tanık olduğu olaylar, genellikle, halk arasında geçer. Hoca soyluların, yüksek saray çevresinde bulunanların aralarına ya çok seyrek girer ya da hiç girmez. Sözgelişi onun tanıştığı söylenen Selçuklu sultanlarıyla ilgili gülmecesi yoktur. Timur’la ilgili “hamam, Timur ve peştemal” gülmecesi de, Timur’dan çok önce yaşadığı için, sonradan üretilmiştir. Halk beğenisi Hoca’yı Timur gibi çevresine korku salan bir imparatorun karşısına hamamda çıkarak, “kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit” türünden bir yergi yaratmıştır. Burada yerilen, dolaylı olarak, kendi toplumun, halkın üstünde gören saray insanlarıdır.

Nasreddin Hoca gülmecelerinde dile gelen, onun kişiliğinde, halkın duygularını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, onun taşıtı, bineği olan eşek gerçekte bir yergi ve alay öğesidir. Anadolu insanının yarattığı gülmece ürünlerinde atın yeri yoktur denilebilir. Eşek, acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın simgesidir. Soyluların, sarayların çevresinde üretilmiş gülmecelerde eşek bulunmaz, oysa at geniş bir yer tutar. Bu konuda, başka bir çelişki sergilenir, gülmecede güldürücü öğe ile yerici öğe yanyana getirilir. Bunun örneği de kendisinden eşeği isteyen köylüye, “eşek evde yok” deyince ahırda onun anırmasını duyan köylünün “işte eşek ahırda” diye diretmesi karşısında, Hocanın “eşeğin sözüne mi inanacaksın benimkine mi” demesidir.Alıntı.

ye küRküm ye….

nas

NASREDDİN Hocayı  hepiniz  bilirsiniz.Bu yazımda  onun ‘ ye kürküm  ye ‘ masalına  değinmek  içimden  geldi…Şimdiki  zamanla  o zamanı  birbirine kıyaslarsak   şimdiye  geleli bi  hayli  zaman  olmuş  ama  insanlar  aynı  sanki…bi  bakalım ozaman  Hocamıza neler olmuş….

Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye kürküm ye!” demeye başlamış.

– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini kim görmüş?

Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş:

– Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o gördü, yemeği de o yesin.

BİR YANDAN İTİBAR  KILIĞA  GELİRKEN  KILIĞI  YÜZÜNDEN  HOR GÖRÜLENLERDE  AZ  DEĞİL…Biz biz  olalım  insanları  kılıklarından  daha çok  fikir  ve karekterlerine  göre   karşılayalım..Bu arada   şık  temiz ve  nezih  giyinen  insanlarında  dış görünüşlerindeki kadar içlerindeki güzelliğide farkedelim… Vesselam

Sevgiylee…

(/A//Vit-amin.net/)