Kategori arşivi: KİŞİSEL GELİŞİM

GÜZEL AHLAK..

ahlak

Herkes hangi makama  çıktığına değil..Hangi  güzel  ahlaka  ulaştığına  baksın…

En  şerefli makam  ihlasla yaşanacak  güzel ahlaktır.

Resül’ümüzü(sav) ahlakı nasıldı  diye  soran ashaplara Hz. Aişe Hz.leri ..))))
Siz hiç Kur’an okumazmısınız..O’ nun(sav) ahlakı Kur’an ahlakıydı…Resul’ümüzün(sav) Surete bürünmüş Kur’ an  olduğunun farkındalığını  oluşturmuştur..

Anlayana!..

Kim Allahın  kendisini ne kadar sevgidiğini bilmek istiyorsa…..Allaha duyduğu sevgiye baksın…..

Tasavvuf  tümüyle  güzel  ahlaktır. Din  güzel Ahlaktır…Ahlakı senden  daha  güzel  olan  kimse  tasavvuf  yolunda  daha  ileridir…

Güzel ahlak sahipleri sufilerdir…Onlar Allah dostlarıdırlar…Sufiler hedef  olarak  güzel kulluğu  seçmişlerdir…Onun tek hedefi  Allahın  rızasıdır..

O  yalnız değildir  önünde  kamil bir  mürşidi  güzel bir  rehberi vardır…Üzerlerinde silsilenin bereketi ve  büyük velilerin duası vardır..Ayrıca ihvan kardeşleri vardır..

Yerlerin ve  göklerin taşımaktan  çekindiği bu emaneti Allah  rızası için yaşayan  ve yaşatan ve taşıyanların  gözü aydın  olsun..

Gözümüz aydın…

(/A/Vit-amin.net/)

KALB-İ SELİM….

Ramazann

Allahümme inneke afüvvün Kerimün tuhibbul afve fafü anni…

Allahım çok bağışlayansın , affetmeyi seversin… Kerimsin, cömertsin,affedicisin..

Beni Affet!…

Bizi Affet!…

Sen Ya Erhamerrahiminsin..
Rahmansın Rahimsin ..
Sen merhamet edenlerin en merhametlisi,
Merhamet edenlerin en hayrlısısın…

Sana sığındık…Senden yine sana..Senin sonsuz hoşnutluğuna sığındık..

Bağışla..Affet..Yardım et…

Amin..

Kulun..

(/Vit-amin.net//)

Hayrlı KADIN…

avfü

HZ. FATIMA nın ELİ….

“Kadir Gecesi’nin gecesi Hz. Fatıma’dır (sa). Kadir ise Allah-u Teâlâ’dır. Öyleyse her kim hakkı tanırsa Fatıma’yı yani (sa) yerine getirmiş olur ve Kadir Gecesi’ni derk etmiş ve anlamış sayılır.

(Bu hadisin daha iyi anlaşılması için Ulema tarafında zikredilen aşağıdaki yorumu olduğu gibi naklediyoruz)

1-Kadir Gecesi insanlar tarafından tanınmıyor, aynı Hz. Fatıma (a.s.) gibi.
2-Kadir Gecesi sayesinde hak ve batıl ayırt edilir, aynı Hz. Fatıma (a.s) sayesinde olduğu gibi.
3-Kadir Gecesi Kuran ayetlerinin ve surelerinin indirildiği zamandır. Hz. Fatıma’nın evi ise, Hz. Cebrail’in indiği yerdir.
4-Kadir Gecesi mükemmelliklerin ve bereketlerin çıkış noktasıdır, Fatıma’nın şefaati ise hayır ve bereketin çıkış noktasıdır.
5-Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlıdır. Hz. Fatıma ise, âlemlerin en hayırlı kadınıdır.
6-Kadir Gecesi hadislerde Allah’ı tanıyanlar için yılbaşıdır ve Allah’ın yolunda gitmeye başlangıçtır. Hz. Fatıma ise Vilayetin ve Ehl-i Beyt’in başlangıç noktasıdır.

Sevgiyle…

Amin..

(/Vit-amin.net//)

ilim…

Ecza-Deposu-

 

“Kendisiyle hakla batılın temyiz edildiği marifet (bilgisi)” olarak tarif edilmiştir. Basiret kavrama yeteneğidir, vukuf kazanmak, olay ve nesneleri anlayıp kavramak, vukufiyet kesbetmektir. Basiret bilmek anlamına da gelir.

Azim ve irade basiretlilikle bir araya geldiğinde saadet kemale erer.

Basiret sahibi, duyduğunda düşünen; baktığında (hakikatleri) gören ve ibretlerden öğüt alan kimsedir.

Şüphesiz “basiretli” kimse, nefsi ile mücadele eden ve onu dizginleyen; ihtiras ve zevklerine mani olan ve ona hükmeden kimsedir. Doğrusu akıl sahibi için dünya, içindekiler ve dünya ehli başlı başına bir meşguliyettir.

Hz. Ali (a.s)

Kim gözünü haramlara karşı korur… nefsini şehvanî şeylerden uzak tutar.. batınını murakabe ve tefekkürle mamur kılar… helâl yemeye alışırsa “feraseti” gelişir, görüşlerinde hata etmez.”

“Mümin akıllı, zeki ve uyanıktır.”

‘Müminin  ferasetinden  korkunuz  çünkü o  Allah ın  nuruyla  bakar..

Hz. Peygamber (s.a.v)

Sevgiyle..

(/Vit-amin.net//)

SADIK..

NASİP

Mürşide karşı gösterilmesi gereken edepler, sekiz kısma ayrılır:

1.Niyet edebidir.

2.Rabıta ve Şeyhin hizmetinde bulunma edebidir.

3.Mürşidin huzurunda bulunma edebidir.

4.Mürşit ile konuşma edebidir.

5.Mürşidin işlerinde hizmet edebidir.

6.Feyiz alabilmek için kalbin hazırlanması, ihlâsın keyfiyeti ve talep edebidir.

7.Virt. Manevi vaziyeti ve hatme-i hacegân edebidir.

8.Sülûk. Allah’a giden yolu tutmak ve nefis ve şeytanla mücadele edebidir.

İnşallah …

Mürşidinin sevdiğini sevmeli, sevmediğini sevmemelidir. Bidat ehlinden, gaflet erbabından ve tarikatı inkâr edenlerden son derece uzak durması gerekir. Müritlerin tarikat aleyhtarlarından ve şeriata aykırı giden ve muhalefet edenlerden, aslandan kaçar gibi kaçmaları ve ateşten sakınır gibi sakınmaları gerekir. Zira bunların kalplerindeki kasvet, derhal müridin kalbine akseder ve hali perişan olur; Gaflet, zikirde tembellik ve kalbin kararmasına sebep olur. Ve bazen kalbi büsbütün zikirden men eder.

Tarikatı inkâr edenin yemeğini yememelidirler. (Ya dini inkâr edenlerin yemeği yenir mi dersiniz?) Ehl-i inkârın yemeği, kırk gün feyiz kapılarını kapar. Yemek sahibi ihlâslı ise onun yemeğini yemelidir. Lâkin onları pişirenlerin de temiz ve abdestli olmaları lâzımdır.Ve mürid yapacağı her işte mürşidinden izin istemelidir.

Kendisini mürşidin hizmetine lâyık görmemeli. Üstadının verdiği hizmetten nefsini aciz ve noksan görmeli ..

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum. 

Mü’min Allah’ın nuruyla bakar. H.Ş

Vukuf-u kalbî odur ki: Duyguları bütün meşgalelerden, düşünce, vesvese ve hayallerden temizlenmeli, (Allah’u ehad) lafzı şerifinden murat olan Allah’a bütün kalbiyle yönelmelidir. Kalbine yöneldiğinde; Bütün dikkatini kalbine toplayıp, kalbin ortasına ve derinliğine inmesi, bu duyguları kalbin derinliğinde hissetmesi lâzımdır.

Hak Teâlâ, “Benim rahmetim, kalpleri kırık olan kullarımadır.”buyurmuştur.

(Ey Muhammed!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.

(Ali mran/)

Dinledik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz. Dönüş  ancak sanadır.”Bakara/285

Sevgiyle..Hürmetle..Sadakatle..

(Vit-amin.net//)

En GüzeL…elbise

kadın ve edep

“Bir kadın edepten daha güzel elbise giyinmemiştir. Bir erkek de edepten daha güzel bir servet edinmemiştir…”İmâm-ı Gazâli

”Edep Aklın Tercümanıdır. Herkes Edebi Kadar Akıllı…Aklı Kadar Şerefli… Şerefi  kadar Değerlidir.”

“Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah’tan  rızık yerine edep talep ederdiniz.” Hz. Ali

Gezdim Halep ile Şam Eyledim ilim talep Meğer ilim bir hiçmiş İllâ edep, illâ edep….
Yunus Emre

Hürmeten..

(/Vit-amin.net//)

KUMRULAR gibi…

geli

‘Kumrular gibi’

• Çünkü kumru; asla eş değiştirmez…
• Çünkü kumru; içinde bulunduğu şartlara her zaman uyum gösterir, şikayet etmez….
• Çünkü kumru; hiçbir zaman başka bir kuşun yuvasına girmez…

Rabbim kumru gibi sadık eş, Peygamber efendimiz (s.a.v) in Hazreti Ayşe’ye olan kördüğüm sevgisi gibi sevgi ve salih BİR kulunla hayırlı evlilik kısmet et.. İnşallah.

“Rabbim öyle bir insanı sevdir ki, o insanın kalbinde Sen olasın” Amin.

Allah için evlenen Allah’a dosttur.

Sevgiyle!…

(/Vit-amin.net//)gelinimiz

Ya Vedud!…(c.c)

hediye-

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve teferrücü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim…(41/Cuma )

Gönül muradımıza nail eylersin…her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümlerin çözmek,içinden çıkamadığımız skıntılardan sıhhatle ve afiyetle hayrlı bir şekilde kurtarmak..Olanı hayra tebdil eylemek… rızık-bolluk- bereket, dünya ve ahiret kazancına erdirmek senin elindedir….

Barekallahu leke ve bareke ve cemea beyneküma fi hayrın….Allah senin üzerine bereketli kılsın her ikinize hayr etsin…..Amin.

Sevgiyle..

(/Vit-amin.net//)