Kategori arşivi: Bad ı SABA

HAYATIM…

RUH İkizim…

Hayat  arkadaşım  seçtiğim  Hayatım..

Bu  günüm  yarınım.. Gözümün  bebeği…

İtibar etmem  senden öncesine…

Tek Aşkım…itibar etmem  sensiz  geçen  günlere..

Kadınım hayat  arkadaşım  Karıcım..

İyi günde kötü  günde  hastalıkta  ve sağlıkta  yanında  olacağıma söz  veriyorum…

Söz!….RUH İkizim…

Sevgiyle….

Eczacı Filiz

HAYAT ARKADAŞI….

Elma

 

Ne dillere destan bir düğün.. nede köşkler saraylar…Rabbimin rızası   başta olmak üzere beni anlayan  bana değer  veren..salih  hayrlı  bir eş  HAYAT  ARKADAŞI isterim… güzel bir ev.. güzel bir  binek araba..hayrlı helal  bir  rızk  kazanç genişliği..hayrlı  ilimler..hayrlı  görevler..hayrlı hizmetler..sözü  güzel söylemeyi…

Hepsinden de  en değerlisi…Diğerleri  nasılsa olur..Hayrlı ve salih bir  eş  inşallah  bize de nasip olur.. KISMET!… yyattak

Gönül Sayfamda  canım  Allah için senin  adın  yazıyor. Ben de istiyorum Allahım..Hayrlı bir eş, hayrlı bir iş , hayrlı bir maaş, hayrlı bir ev ve hayrlısıyla hizmette de kullanabileceğim güzel bir binek araba.. Sağlık sıhhat afiyet..Her sene hocamla ümre ..Lutfunla Kereminle..Amiiinn.. Allahumme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve Sellim…

Allah razı olsun..Amin…

Sevgiyle….

 

EFENDİM HOCAMDIR!….

Biz!…

“ Sana apaçık bir fetih verdik. Tâ ki Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. O, imanlarına iman katsınlar diye mü’minlerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.” (Fetih/1-4)

“Allah şu müminlerden râzı olmuştur: ki onlar, ağacın altında sana bey’at ediyorlardı. Allah onların gönüllerindeki (doğruluk ve vefayı) bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi. Yine onlara (yakında) alacakları birçok ganimetler bahşeyledi.

Allah üstündür, hikmet sahibidir”

(Feth/18-19).

Şüphesiz !..Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.

Ahsab /35

Allah’ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getirme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu) Daha önce gelip geçen (ümmet)lerde Allah’ın bir sünnetidir.

Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.

Ahsab/37/38

Evlilik…Hayr olsun..Eczacı Filizle..Allahın feyzi , bereketi , ihsanı  lütfu keremi bol olsun…Allah bizi feyz bereket hayr sevgi ve muhabbetle hayrlı helal  bir  nikahla birleştirsin kavuştursun buluştursun H.Hocam birlikte devam Efendim…Amiiin

Sevgiyle….

Amin…

HAYRLı oLsun!…

yüzük takmak
Evet….Evlilik mühim bir sünnet olup “hayrlı işlerde acele edin” kaidesince herkesin en önemli vazifelerinden biridir. Peygamberimizi (SAV) dinlemeli ve bu hayrlı işte acele etmeliyiz.

Evlilik insanın hayatında vereceği kararların en önemlilerinden biridir. Zira verilen bu karar sadece 40–50 yıllık bir süre için değil sonsuz bir hayat için geçerlidir. Dünya ahiret evlilik hukuku aynen sürmektedir.

İnsanlar evlenecekleri zaman; karşı tarafın güzelliğine, zenginliğine ve asaletine bakarlar fakat “siz dindar olanı tercih edin” diye buyuran Peygamberimiz (sav) evliliği düşünenlere işte böyle yol göstermektedir. Dünya da da ahirette de en büyük ışığımız olan “iman” konusuna dikkatimizi çekmekte bizleri akılcı olmaya davet etmektedir.

“Kadın dört hasletten biri için nikâh edilir: Malı, güzelliği, soyu için ve dîni için… Sen dinine bağlı olanı seç; bereket bulursun”.

“Dünya ancak bir maldır. Dünya mallarından sâliha kadından hayırlısı yoktur”.

“Takvâ sâhibi olan kişi, sâliha hanımından daha hayırlı bir kimseden istifâde etmemiştir”.

“Kişi Müslüman olduktan sonra istifâde edeceği en hayırlı şey, baktığında onu sevindiren, emrettiğinde itâat eden, bulunmadığı zaman malını koruyan sâliha bir kadındır”.

Ancak evlilik sayesinde insanlar gerçek kişiliğine kavuşup, olgun birer insan olabilir.

“Malınızın en güzeli ile kadınlarınızı kendinize helâl ediniz.”

“Nikâhın hayırlısı az mehirli olandır.”

“Mehrin en hayırlısı, kolay ödenendir.”

Evlenmek Sünnettir.

“Nikâhlanın, zirâ kadınlar malları (rızıkları) ile gelirler”..

Kişinin ibadeti evlenmekle kemâl bulur (İhya 2/163).

“Dört şey peygamberlerin sünnetindendir:

Güzel koku sürmek, evlenmek, misvâk kullanmak, hayâ (utanmak)…

(İhyâ-ı Ulûm 2/141).

“Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasına itaatte kusur etmezse cennete istediği kapıdan girer.” …..

Peygamberimiz (S.A.V.) “Allah sizler için bereket versin, O’nun bereketi üzerinizde olsun ve O ikinizi hayr içinde bir araya getirsin” İnşaAllah..Amin….

Sana gel kaderim ol, demem…

O kadar ki sevdam, çöldeki ateş, denizdeki su kadar kadersin bana….

Bak alnına, iki kaşının ortasına… Orada benim mührüm var…

Alnımın yazısı olduğun kadar, alnına da yazıyım!…..

 

Gerek yok her sözü, laf ile beyana..
Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana…

Allah sevdiği kulunun kalbini sevdiği kulunun kalbiyle birleştirir.

HZ.Muhammed MUSTAFA (sav)

Allah Sevdiği kulunu sevdiği kuluyla kavuşturur..(dünya ahiret)

Aşkla…Sevgiyle…. ve Mutlulukla…

Mutluluklarla!….

HaLaL…
ECZACI FİLİZ

Hayrda Acele edin…

yüzük takmak
Evet….Evlilik mühim bir sünnet olup “hayırlı işlerde acele edin” kaidesince herkesin en önemli vazifelerinden biridir. Her ne kadar “modernite” adı verilen çağın hastalığı bunun aksini söylüyor ise de Peygamberimizi (SAV) dinlemeli ve bu hayırlı işte acele etmeliyiz.

Evlilik insanın hayatında vereceği kararların en önemlilerinden biridir. Zira verilen bu karar sadece 40–50 yıllık bir süre için değil sonsuz bir hayat için geçerlidir.

İnsanlar, evlenecekleri zaman; karşı tarafın güzelliğine, zenginliğine ve asaletine bakarlar fakat “siz dindar olanı tercih edin” diye buyuran Peygamberimiz (a.s.m), evliliği düşünenlere işte böyle yol göstermektedir. Gelip geçici olan şeylere değil sonsuz hayatta en büyük ışığımız olan “iman” konusuna dikkatimizi çekmekte bizleri akılcı olmaya dâvet etmektedir.
Ancak evlilik sayesinde insanlar gerçek kişiliğine kavuşup, olgun bir insan olabilir.

(/A.Y.A.//Vit-amin.net//)

AZİM!…Ve HİKMET…

 

 

SALİHA KADIN…

Bir kişi İki iyilik ve hayır ile karşılık verirse. Daha fazlasını  bi düşünün..İşte…Şeriati Muhammediyenin istediği şey de budur.Bunları yapabilenlerin imanları olgun; inançları kuvvetli,amelleri salih-duru, ahlâkları güzel… kabiliyetli ve olgun insan olduklarına alâmettir ki bu da dinimizde (azimet) denilen bir kulluk mertebesidir.

İyiliğe karşı iyilik etmek her kişinin kârıdır;

Kötülüğe karşı iyilik etmek er kişinin kârıdır.

Herkesle muamelede-karşılıklı ilişkilerde güzellik, kolaylık ve nezâket göstermektir. Bu ahlâk, peygamberlerin evliyanın-ermişlerin salihlerin ahlâkıdır. Şer’an-dinen, aklen ve hikmeten, güzel ve hayırlı olan ve hiçbir zararı ve fenalığı olmayan konularda uygunluk ve uyum göstermektir. Nitekim, Resüli ekrem efendimiz, bir hadisi şerifinde:

(Rıfk ile ahlaklanmak, hikmet ilminin başıdır.) buyurmuştur. Gerçekte her iş rıfk ve nezâketle düzen bulur…
Âlim ve Hakîm olan bir zat ta «Rıfk ve mulâyemetten-yumuşaklıktan sonra sertleş, fakat, sertlikten sonra sakın yumuşama çünkü rıfktan sonra şiddet izzettir… yumuşaklık ise zillettir.» demiştir ki ne kıymetli bir nasihattir!..

Rıfk denilen huy… kimde bulunursa o kimse muradına erişir, her belâ ve musibetten emin olur.

Ey müminler!!!!Sizden erkek ve kadın, bekâr olanlar ve köle ve cariyelerinizden, din işlerine özen gösteren hayırlılarını nikâhlayın,  nikâh zamanı fakirlik hallerine bakmayın, eğer onlar fakir iseler, Allah taalâ fazilet ve kereminden onları zengin kılar… zira  Allahın rızkı boldur ve onların hallerini bilir..

Bir hadisi şerifte: (Dünya hep metadır -yani, kendisiyle biraz müddet geçinilecek bir mahluktur-, metânın hayırlısı da sâliha bir kadındır ki;

Kocası, yüzüne baksa, kocasını mutlu mesut eder, kocasının emrine itaat eder, kocası, yanında yokken onu kendi nefsince ve kocasının malınca koruyup kollar..buyurulmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte: (Bir kimse evlendiği vakit, dininin yarısını elde etmiş olur, artık, yarısını da, varsın Cenabı Haktan, sakınmakla elde etsin.) buyurulmuştur.

Bir hadisi şerifte de: (Kadınları güzelliklerinden dolayı nikahlamayın, çünkü, güzellik geçici bir şeydir, malları için de evlenmeyiniz, zira mal onları, azgınlığa sevkedebilir. Ve lâkin, dindar olanları arayınız, ki çok hayır ve bereket bulasınız……

«Yüce Allah, her ikinizin arasını hayr ve muhabbet-sevgi, feyiz ve bereket ile birleştirsin»

Amin…

Elhamdü lillahillezi etamena ve sakana ve cealena minel müslimin!:….
Bizi yediren içiren ve müslüman yapan Allaha Hamd olsun.

Elhamdü lillahillezi etameni hazettame ve razakanihi min ğayri havlin minni vela kuvvetin.
Benden bir çaba ve gayret gelmeden verdiği rızıkla beni yediren Allaha Hamd olsun.

Allah (cc), hepimizi kendine kul… habibine Sevgilisi Hz. Muhammed(s.a.v)’e ümmet eylesin..Şefaatlerine nail eylesin..

Ellerimizden Allahın iyi kulları yesin yemekler…Sular içsinler…Bu duaya Amin desin Melekler..Amin.

Sevgiyle ve mutlulukla…

Eczacı Filiz