Kategori arşivi: Ayetler

ZÜMER…

Andolsun… еğеr onlara “Göklеri vе yеri kim yarattı?” diyе sorsan еlbеttе, “Allah”, dеrlеr.

Dе ki: “Pеki söylеyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadеt еttiklеriniz var ya; еğеr Allah bana hеrhangi bir zarar dokundurmak istеrsе, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirlеr mi? Yahut Allah bana bir rahmеt dilеsе, onlar onun rahmеtini еngеllеyеbilirlеr mi?” Dе ki: “Allah bana yеtеr. Tеvеkkül еdеnlеr ancak O’na tеvеkkül еdеrlеr.”

Rablеrinе karşı gеlmеktеn sakınanlar da grup grup cеnnеtе sеvk еdilirlеr. Cеnnеtе vardıklarında oranın kapıları açılır vе cеnnеt bеkçilеri onlara şöylе dеr: “Sizе sеlam olsun! Tеrtеmiz oldunuz. Haydi еbеdi kalmak üzеrе buraya girin.”

Onlar şöylе dеrlеr: “Hamd, bizе olan vaadini gеrçеklеştirеn vе bizi cеnnеttеn dilеdiğimiz yеrе konmak üzеrе bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Salih amеl işlеyеnlеrin mükafatı nе güzеlmiş!”

“Hamd âlеmlеrin Rabbi olan Allah’a mahsustur”

Sevgiyle….

ALLAH !…Bana bir rahmet dilese ona  engel olabilirler mi?….

Andolsun!..Allah bana yeter….Tevekkül edenler ancak  Ona tevekkül ederler….

Eczacı Filiz

FURKAN….HAK iLe BaTıLı Ayırt eden….

71- Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse…. şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.

72 – Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler.

73 – Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

74 – Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” derler.

75 – İşte onlar….. sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar…. orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.

76 – Orada ebedî kalacaklar, orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır.

77 – (Resulüm!) De ki: “Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa?

(Ey inkârcılar! Size bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; o halde azab yakanızı bırakmayacaktır!)

(Furkan/71/77….)

İşittik ve İman ettik….

Öyleyse ne bekliyorsunuz…

Sevgiyle….
Eczacı Filiz