Kategori arşivi: Ögretim Görevlisi Bizim Eczacı Hoca Hanım Talibe DEVAM ED NİCE SENELERE

KOLAY GELSİN!….

Kolej hayrlı olsun..Nice senelere helal ve hayrlı bereketli  rızık kazanç ve gelirlerimiz olsun..Hayrlar feth olsun..Kaza bela uzak olsun..Rabbim daima her işimizi hayrlı kolay ve makbul eylesin..Her türlü mahlukatın şerrinden ve sözün sihrinden bizi her daim sıhhat ve afiyetle tam ve bütün korusun.. Amiin..

Sevgiyle…

Eczacı Filiz Ç. TG. Hocaların Hocası Hanım

yeni Ay Hayrlı OLSUN!…

AY

Amiiin! Amentu billah maşallah la havle vela kuvvete illabillahiyl aliyl aziym  …ömrümüze kazancımıza bereket..İşlerimiz hayrlı ve güzel  ve kazançlı ve başarılı olsun..Rabbim her türlü kazadan beladan sözün sihrinden mahlukatın şerrinden büyüsünden kem dilinden her daim lütfuyla keremiyle sıhhat ve afiyet versin korusun… Himayendeyiz Allahım…Hocam Eczacı Filiz olarak Sana sığındık ..Ya Gafur Ya Rahim…

Niyet hayr..Akibet hayr..Ömrümüz sağlıklı ve uzun af ve afiyette olsun iki cihanda da saadet diliyorum Hüseyin Hocamla ve kendim Eczacı Filiz Ç. TG. adıma diliyorum. Rabbim bizi hayr bereket feyz muhabbet ve sevgiyle helaliyle birleştir kavuştur..Birlikte dinim İslama ve Ona hizmet etmek şerefiyle müşerref eyle!..Hocamla hayrlı sağlıklı uzun ömürler diliyor..Ve Onu yeni eşim olarak sevgiyle kabul ediyorumm..

Amiiin.Sevgiyle!..

Eczacı Filiz