Kategori arşivi: DUA

MEVLAM GÖRELİM NEYLER…

Hakk şerleri hayreyler …Zannetme ki gayreyler…. Arif anı seyreyler…Mevla görelim neyler…
Neylerse güzel eyler….

Sen Hakka tevekkül kıl….Teslim ol da rahat bul…Her işine razı ol…Mevla görelim neyler..
Neylerse güzel eyler…

Deme niçin şu şöyle….Yerindedir ol öyle….Bak sonunu seyreyle…Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Vallahi güzel etmiş …Billahi güzel etmiş ….Tallahi güzel etmiş… Mevlâ görelim netmiş…Netmişse  güzel etmiş…

Allah sabredenlerle beraberdir.[Bakara 153

İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır. [Deylemi]

Sabredenlere, mükâfatları hesapsız verilir.

[Zümer 10]

Allahım senden iki cihanda da sağlık… sıhhat…  Af  ve AFİYET istiyoruz..Maddi manevi güç kuvvet  hayrlı ilim  hilm ver..Ve beni imtihanlardığın bu şeylerden dolayıda Bana vereceğin yüksek makam ve rütbeleri Eczacı Filiz  Ç.Kulun olarak Eczacı Filiz Ç. Tamgü eyliğe terfi ettirmeni  ve feyz bereket hayr muhabbet ve helal ve hayrlı bir şekilde Bizi bu dünyada da birbiri.ize yeni ve hayrlı eş eylemeni ve Hocamla birlikte İslama hizmet etmeyi okullar ve kolej açmayı nasip eyle ve kolay ve muvaffak kıl..Ve bize kaldıramıyacağımız yük yükleme…Bize lutfun keremin merhametin ve rahmetinle ve hoşnutluğunla muamele eyle…Sen Latifsin Kerimsin..Sen Ekremül Ekreminsin..Sen Ya Zül Celali Vel İkramsın..Sevgiyle Kabul ediyorum..Amiiin..

Elhamdülillahi Rabbil Alemin

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Sellim..

Sevgiyle…

Eczacı Filiz Ç.Tamgüney

DUANIZ !….

 

Allahım…

Allahım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın İsmin hürmetine senden diliyoruz…

Ya Rabbi sana sonsuz hamdüsena ve  şükürler olsun!…Sen kendini  nasıl sena ediyorsan  öylece Yücesin…Sen iyiliği bol olan çok çok lütufkar olan ve iyi hareketlerde bulunan kullarının mukafatlarını zayi etmeyensin…Sen ne güzel mevla ne güzel sahip ne güzel Vekilsin!..

İzzetinle ikramınla şereflendir ve lutfunla kareminle ve sonsuz merhamet ve rahmetinle muamele eyle!..Bize verdiklerin güzel şeyleri bizden geri alma ve nice güzel rızk,kazanç,gelir,mutluluk ve başarıyla dolu sağlıklı bir hayat nimetlerine de lutfunla kereminle nail eyle!…

Ya Ekremül ekremin!…

Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”

(Nahl, 16/97)

Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini güçlendirmiş, onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vaad etmiştir.”

(Fetih, 48/29)

Allah onlardan onlarda Allahtan razıdırlar!…...

Ya Rabbi bir an bile olsun bizi  sensiz ve sahipsiz bırakma ..bir an bile olsun bizi terk etme..bir an bile olsun bizi nefsimize birakma..başka nefislerin oyununa ve tuzağına düşürme..Lutfunla kereminle..

Ya Rabbi!.. Adaletinden lütfuna, gazap ve Celâlinden Cemâline hoşnutluğuna sığınırız. Bizlere yardım et.Bizleri bağışla..Bizleri emin, güvenilir, fedakâr, mücahit ve tam teslim olan sadık kullarından eyle.Bize kaldıramıyacağımız yükler yükleme..Bizi ağır imtihanlarla  imtahanlandırma Allahım… Ey kalpleri evirip çeviren, kalplerin tek sahibi ve  Yüce Sahibi!..Kalplerimizi ve ayaklarımızı yolunda sabit kadem kıl..kaydırma, dinin üzere sabit kıl ömrümüzün sonuna kadar DİNİN üzere yaşat…Hüseyin Hocamla birlikte nice senelere İslama Onun Eczacı Filiz Ç. olarak yeni ve tek eşi olarak hizmet etmemi bana kolay ve muvaffak kıl..Bizi feyz bereket hayr muhabbet sevgiyle helaliyle birleştir kavuştur aile eyle..

Sen merhamet edenlerin en merhametlilerin en yücesi..Sen merhamet edenlerin en hayrlısısın….

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkıVel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi
Ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.

Allah’ım! kapalılıkları açan, geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan,mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz muhammede O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle,ve O’nu mübarek kıl.

Ya Rabbi! Bizlere; senin ve Efendimiz’in (s.a.v.) yolunda cihad etmenin sevgisini her türlü sevginin üzerinde kıl.

Hayrlar yaz..iyilerle karşılaştır..İyilerden eyle iyi kullarının arasına koy.!..Eczacı Filiz Ç.Tg. olarak, Hüseyin Hocamla iki cihan saadeti nasip eyle!..Bizi aziz mesut ve bahtiyar eyle ..Helaliyle kavuştur..Amiin..

Eczacı Filiz Ç ile Hüseyin TG Helal evleniyor..

Salih kullarından eyle salih kullarının arasına koy…Sevdiklerinden eyle sevdiklerinin arasına koy!..Bizi Sıratı müstakim’den  bir an bile olsun  ayırma  Allahım!…

Bismillahirrahmanirrahim
Nasrun minallah ve fethün karîb, ve beşşiri’l-müminîn.

Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele..

Bismillahirrahmanirrahim..

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ.

Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

Amin.

Sevgiyle.

Eczacı Filiz Ç.TG